Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolets kemi

Skapad 2020-12-05 18:39 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Kemi
vi lär oss kolets egenskaper, separering av olja

Innehåll

 

Området: Kol och kolföreningar

 

Material: Kemi direkt (sidor 80 – 102)

 

Målet: efter du har studerat det här området behöver du kunna …

 

 

 

Ø   Förklara varför organisk kemi också kallas kolföreningarnas kemi

 

Ø   Redogöra för kolets olika former, deras egenskaper och vad de kan användas till

 

Ø   Förklara varför det finns så många olika kolföreningar

 

Ø   Redogöra för vad som är gemensamt för alla kolväten

 

Ø   Redogöra för några vanliga kolväten, deras uppbyggnad och vad de används till

 

Ø   Beskriva hur polymerer är uppbyggda

 

Ø   Redogöra för vilka bränslen som är fossila bränslen och hur de har bildats

 

Ø   Förklara skillnaden mellan fossila bränslen och biobränslen

 

Ø   Vilka produkter man kan framställa ur olja

 

Ø   Förklara hur en fraktionerad destillation går till

 

Ø   Förklara varför förbränningen av fossila bränslen bör minska

 

Ø   Redogöra för några av alkoholers egenskaper

 

Ø   Känna igen en alkoholmolekyl

 

Ø   Några av alkoholernas användningsområden

 

Ø   Ge några exempel på några organiska syror

 

Ø   Beskriva vad som kännetecknar en organisk syra

 

Ø   Beskriva vad en ester är och redogöra för några användningsområden av estrar

 

 

 

Planering

 

Vecka 50: Organisk kemi-kolets kemi (sidan 82 – 85 samt ”Kolets kemi – organisk kemi” i sidan 105)

 

Uppgifter: ”kan du ” samt ”rätt eller fel” i sidan 85, ”organisk kemi” 1 och 2 i sidan 112. Du svarar uppgift två med dina egna ord.

 

 

Vecka 51: Kolväten (sidan 86 – 92 samt “Kolväten” i sidan 105)

 

Uppgifter: ”kan du?” samt ”rätt eller fel” i sidan 92, ”kolväten” i sidan 112.

 

 

 

Vecka 2: Fossila bränslen (sidan 93 – 97 samt ”Fossila bränslen” i sidan 106)

 

Uppgifter: ”kan du?” samt ”rätt eller fel” i sidan 97, ”Fossila bränslen” i sidan 112 respektive 113.

 

 

 

Vecka 3: Alkoholer (sidan 98 – 101 samt ”Alkoholer” i sidan 106)

 

Uppgifter: ”kan du?” samt ”rätt eller fel” i sidan 101, ”alkoholer” i sidan 113.

 

 

 

Vecka 4: Organiska syror och estrar (sidan 102 – 104 samt ”Organiska syror och estrar” i sidan 106)

 

Uppgifter: ”kan du?” samt ”rätt eller fel” i sidan 104, ”organiska syror och estrar” i sidan 113.

 

 

 

Vecka 5: ett skriftligt prov på fredag, laborationstiden är planerad för eget arbete

 

 

 

Begrepp:

 

·          Organisk kemi

 

·          Grafit, diamant, fulleren och grafen

 

·          Amorft kol- stenkol, träkol och aktivt kol

 

·          Kolväte och metanserien

 

·          Summaformel, strukturformel och molekylmodell

 

·          Enkelbindning, dubbelbindning och trippelbindning

 

·          Mättat och omättat kolväte

 

·          Polymer, plast och papper

 

·          Fossilt bränsle och biobränsle

 

·          Fraktionerad destillation och krackning

 

·          Alkohol och OH-grupp

 

·          Organisk syra och karboxylgrupp

 

·          Ester

 

 

Inlämningsuppgifter

 • uppgifter i fördelad häfte
 • uppgifter i motsvarande sidor i Kemi direkt 
 • laborationsrapport 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: