Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering – Atomer, Joner, Kemiska reaktioner 2020

Skapad 2020-12-06 07:42 i Västra skolan Falun
.
Grundskola 9 Fysik Kemi
Du kommer få träna på att planera, genomföra och utvärdera laborationer inom området atomer ,joner och kemiska reaktioner

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11):

 

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

 • genomföra systematiska undersökningar i kemi och

 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11):

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl-och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

Få kunskaper kring atomer, joner och kemiska reaktioner

Resonera kring atommodellernas utveckling

Planera/genomföra och utvärdera laborationer

Arbetssätt

Genomförande

Arbete med arbetsgång

Inlämningsuppgifter

Läxförhör

Genomgångar

Film

Laborationer

 

 

Redovisning

Läxförhör

Inlämningsuppgifter

Planeringslaborationer

Laborationer

Laborationsrapporter

 

Bedömning

 

Det som bedöms är (utifrån kunskapskraven Lgr11)

  • Hur god din kunskap inom områdena är

  • Hur väl du resonerar/diskuterar kring atommodellernas utveckling samt andra samhällsfrågor som rör kemi

  • Hur väl du planerar laborationer

  • Hur väl du genomför laborationer

  • Hur väl du skriver laborationsrapporter

   

Matriser

Fy Ke
Pedagogisk planering – Atomer, Joner, Kemiska reaktioner år 9 2020

Matris Atomer, joner och kemiska reaktioner , Atom och Kärnfysik

Förenklat kunskapskrav
Når delar av kunskapskravet
>
>>
>>>
Kemi
Eleven har … kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att …. dessa med ... användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Dina kunskaper inom atomer joner och kemiska reaktioner
grundläggande ge exempel på och beskriva viss
goda förklara och visar samband relativt god
mycket goda förklara och visar samband med några generella drag god
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även [...]enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Din förmåga att planera laborationer
bidra till att formulera
formulera som efter någon bearbetning
formulera
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och [...] fungerande sätt.
Din förmåga genomföra laborationer
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt sätt
Eleven för [...] resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven [...] dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Din förmåga att utvärdera laborationsrapporter
enkla enkla
utvecklade utvecklade
välutvecklade välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: