Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stadsplaneringsanalys - ett arbetsområde i geografi

Skapad 2020-12-06 12:24 i Tullbroskolan Falkenberg
Stadsplaneringsanalys - ett arbetsområde i geografi Hur kan man betrakta bebyggelse och infrastruktur ur ett begreppsperspektiv? Vilka funktioner har ingående delar i en urban miljö eller kulturlandskapet som helhet? Var möts människor och var skiljs de åt? Kan byggnation och infrastruktur påverka vart människor väljer att bosätta sig? På vilka sätt kan stadsplanering utgöra en social faktor i en urban miljö? Frågor som dessa ska vi söka svar på i vårt arbete med att analysera såväl Falkenbergs tätort som två andra storleksmässigt lika städer i världen.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Stadsplaneringsanalys - ett arbetsområde i geografi Hur kan man betrakta bebyggelse och infrastruktur ur ett begreppsperspektiv? Vilka funktioner har ingående delar i en urban miljö eller kulturlandskapet som helhet? Var möts människor och var skiljs de åt? Kan byggnation och infrastruktur påverka vart människor väljer att bosätta sig? På vilka sätt kan stadsplanering utgöra en social faktor i en urban miljö? Frågor som dessa ska vi söka svar på i vårt arbete med att analysera såväl Falkenbergs tätort som två andra storleksmässigt lika städer i världen. Se detaljerad planering över material och arbetsgång i Classroom.

Innehåll

Stadsplaneringsanalys - ett arbetsområde i geografi

 

Hur kan man betrakta bebyggelse och infrastruktur ur ett begreppsperspektiv? Vilka funktioner har ingående delar i en urban miljö eller kulturlandskapet som helhet? Var möts människor och var skiljs de åt? Kan byggnation och infrastruktur påverka vart människor väljer att bosätta sig? På vilka sätt kan stadsplanering utgöra en social faktor i en urban miljö? 

 

Frågor som dessa ska vi söka svar på i vårt arbete med att analysera såväl Falkenbergs tätort som två andra storleksmässigt lika städer i världen.

 

Se detaljerad planering över material och arbetsgång i Classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: