Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning i valfritt ämne årskurs 7 Ht 2020

Skapad 2020-12-06 16:24 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Svenska
I detta avsnitt ska vi arbeta med hur du ska planerar och genomföra en muntlig presentation inför klassen.

Innehåll

 

 

Innehåll:

Att redovisa ett ämne inför klassen kan vara kul men också skrämmande, för att undvika att vara rädd finns det en rad tips jag ska lära er under lektionstid. Det hjälper alltid att vara väl förberedd - det vill säga, läs på och öva ditt framträdande så att du vågar släppa ditt manus och titta upp mot din publik som är dina klasskamrater. 
Du bör tänka på att tala högt och inte använda krångliga ord som du själv inte förstår och om du ändå väljer att använda dem orden är är det viktigt att du förklarar dessa för dina kamrater så att du kan förstå vad du talar om. 
Du ska också tänka på att tala högt och tydligt. 

 Undervisning

   Under lektionstid ska jag ge er tips och vi pratar igenom de olika momenten om hur vi ska kunna genomföra en muntlig redovisning.     Ni ska också få möjligheten att öva er flera gånger innan den slutliga presentationen genomförs inför klassen.

   Muntliga redogörelser – vad ska vi tänka på när vi står inför klassen?

   Kombinera text, estetiska uttryck och medier - hur gör vi en presentation som stödjer det vi säger?

   Söka, välja ut och sammanställa – Vilka källor ska jag lita på?

   Sammanställningar – Hur får jag en presentation som har en röd tråd från början till slut?

 

Bedömning (se bedömningsmatris):

Jag kommer att bedöma:


1) Hur du talar och innehållet av din presentation, finns det en röd tråd?

2) Språket och stilen du använder dig av, det vill säga, är du bunden till ett manus? Har du ögonkontakt med gruppen?

3) Hur du har sammanställt din information, har du fått en sammanhängande information som du kan förmedla?

4) Det presentationstekniska, har du en presentation som stödjer ämnet du talar om, så att dina kamrater kan får en helhetsbild av ditt ämne? 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Muntlig presentation

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Tala / innehåll
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Du visar att du kan förbereda och genomföra en enkel muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du visar att du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du visar att du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Språk och stil
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Du är bunden till ditt manus och läser innantill men men minns ändå att söka kontakt med åhörarna ibland. Inga begrepp förklaras utan allt redovisas utan paus.
Du använder stödord ibland och har mycket kontakt med åhörarna, kommer ihåg att förklara vissa begrepp och peka på olika delar du vill att de ska uppmärksamma.
Du använder sällan stödorden utan talar fritt till åhörarna och anpassar framförandet till dem genom att förklara begrepp och peka ut olika bilder och detaljer på din presentation. Du förklarar även svåra ord för din publik vilket gör de lättare för dem att följa din redovisning.
Bilder/Medier
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Det presentationstekniska hjälpmedlet hanteras med viss säkerhet och fungerar mycket enkelt som stöd för din muntliga presentation.
Det presentationstekniska hjälpmedlet stödjer och tydliggör anförandet på ett utvecklat sätt där det du pratar om framträder tydligt genom bilderna och formalia du har använt.
Det presentationstekniska hjälpmedlet är väl integrerat i anförandet där du med din presentation kan skapa en helhetsbild om vad det är du pratar om med relevanta exempel, detaljer, bilder osv.
Söka information
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan söka och sätta ihop information från några källor som du redovisar på ett enkelt sätt.
Du kan söka och sätta ihop information från flera olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka och sätta ihop information från många olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: