👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur ser vår kropp ut, vad kan vi använda den till?

Skapad 2020-12-07 08:13 i 224631 Förskolan Perrongen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Tillsammans och med kroppen som utgångspunkt vill vi utmana vår motorik, våra tankar och föreställningar samt lära oss mer om oss själva och varandra.

Innehåll

 

·         VAD?

Vi vill lära oss mer om kroppen genom lekar, övningar och aktiviteter där vi lyfter vad de olika kroppsdelarna heter, var de sitter och vad man kan göra med dem. Utmana vår kropp med dans och rörelse såväl inne som ute, känna rörelseglädje.

Lära känna sig själv och andra genom sin egen kropp och dess förmågor. Vad tycker jag om? Vad tycker jag känns bra? Vad tycker du om? Vad tycker du känns bra?

Vi kommer också att arbeta med begreppen lika/olika

Med kroppen som utgångspunkt kommer vi att arbeta med olika matematiska begrepp som antal, form och storlek.

Vi vill också introducera nya tekniker och erbjuda dem många olika uttryckssätt för att ge barnen möjligheter att förmedla sina tankar och funderingar även om de inte har det verbala språket.

 

Vi möter aktiviteter flera gånger för att öka barnens trygghet i att möta det nya

 

·         VARFÖR? 

Barnen visa intresserade för kroppen och dess olika delar och funktioner.

 

Vi vill att barnen ska få en positiv uppfattning om sig själva och möjlighet att upptäcka och utforska sin kropp och sina känslor. Vi vill också att de ska få en ökad förståelse för att jag duger som jag är och har rättigheter.

 

·         HUR? 

 

Barnen kommer att delas in i mindre projektgrupper men projektet kommer att genomsyra alla våra olika aktiviteter samt i våra  dagliga rutiner

 

·         VEM?

Alla barn och pedagoger deltar. Ibland i mindre grupp, ibland i större grupp beroende på aktivitet.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18