Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - källkritik

Skapad 2020-12-07 08:30 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Historia
Med källor menar vi texter och föremål från förr som ger oss kunskap om till exempel historien. Källor kan vara nedskrivna, till exempel brev eller dagböcker. Källor kan också vara föremål, till exempel skelett eller ruiner eller byggnader. Med hjälp av olika källor kan vi lära oss hur historien sett ut. Men, det kan vara så att informationen i källorna är överdriven eller till och med osann. Därför behöver vi lära oss om KÄLLKRITIK. KÄLLKRITIK hjälper oss att avgöra hur ANVÄNDBAR och TROVÄRDIG en källa är.

Innehåll

PLANERING HISTORIA/KÄLLKRITIK

ÅK 7

 

Med källor menar vi texter och föremål från förr som ger oss kunskap om till exempel historien. Källor kan vara nedskrivna, till exempel brev eller dagböcker. Källor kan också vara föremål, till exempel skelett eller ruiner eller byggnader. Med hjälp av olika källor kan vi lära oss hur historien sett ut.

Men, det kan vara så att informationen i källorna är överdriven eller till och med osann. Därför behöver vi lära oss om KÄLLKRITIK. KÄLLKRITIK hjälper oss att avgöra hur ANVÄNDBAR och TROVÄRDIG en källa är.

 

Det här arbetsområdet kommer att pågå: ______________________

 

¤ MÅLET FÖR ARBETSOMRÅDET ÄR:

-      Att du ska kunna resonera om olika källors ANVÄNDBARHET och TROVÄRDIGHET.

 

¤ HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINGEN ATT GRUNDAS?

-      Muntlig uppgift enligt ”rundabordsmodellen” där vi resonerar om olika källors användbarhet och trovärdighet.

 

¤ DU KOMMER ATT ÖVA PÅ OCH BEDÖMAS PÅ FÖLJANDE FÖRMÅGOR:

Begreppsförmågan:

Du visar att du kan använda något av de källkritiska begreppen.

Du visar att du kan använda några av de källkritiska begreppen.

Du visar att du kan använda flera av de källkritiska begreppen.

 

Informationshanteringsförmågan/kommunikativa förmågan:

 

Du visar att du kan föra enkla resonemang om en källas användbarhet och trovärdighet.

Du visar att du kan föra relativt utvecklade resonemang om en källas användbarhet och trovärdighet.

Du visar att du kan föra välutvecklade resonemang om en källas användbarhet och trovärdighet.

 

 

¤ VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

¤ Din egen förförståelse

¤ PP/genomgångar/filmer

¤ Det här planeringshäftet med övningsuppgifter.

¤ Min, din egen och klasskompisars respons.

¤ Olika modeller, tex EPA-modellen.

 

¤ VI KOMMER ATT ARBETA ENLIGT FÖLJANDE:

¤ Presentation av arbetsområdet.

¤ Introduktion till ämnet historia – VARFÖR läser vi historia? – häftet sid.5–6 + övningsuppgifter.

¤ Introduktion till ämnet historia – VAD ska du lära dig i historia? – häftet sid.7–8 + övningsuppgifter.

¤ Övningsuppgift – Spår av historien sid.9–10

¤ PP/genomgång/film/läsa sid.12–16 – introduktion till källkritik.

¤ Övningsuppgift – ”Pussel” de källkritiska kriterierna sid.17.

¤ Övningsuppgift – Vad ska du tänkta på när du väljer källor? sid.18.

¤ Övningsuppgift – Källanvändning, klädernas historia sid.19–20.

¤ Övningsuppgift – Källkritisk övning om barnarbete sid.21–23

¤ Övningsuppgift – Extrauppgift, Källor och historisk metod sid.24–28.

¤ Bedömningsuppgift – Källkritik.

 

 

¤ ARBETSOMRÅDETS CENTRALA BEGREPP ÄR:

Arbetsområdets viktigaste begrepp är:

 

Källa

 

Relevant

 

Trovärdig

 

Äkthetskriteriet

 

Äkta

 

Förfalskad

 

Tendenskriteriet

 

Objektiv

 

Subjektiv

 

Beroendekriteriet

 

Förstahandskälla

 

Andrahandskälla

 

Tidskriteriet

 

 

 

 

Matriser

Hi
Matris kopplad till bedömningsuppgift i historia - källkritik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppsförmågan
Du visar att du kan använda något av de källkritiska begreppen.
Du visar att du kan använda några av de källkritiska begreppen.
Du visar att du kan använda flera av de källkritiska begreppen.
Informationshanteringsförmågan/kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla resonemang om en källas användbarhet och trovärdighet
Du visar att du kan föra relativ utvecklade resonemang om en källas användbarhet och trovärdighet
Du visar att du kan föra välutvecklade resonemang om en källas användbarhet och trovärdighet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: