Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitala teknikveckan TrollBacken ht-20

Skapad 2020-12-07 09:29 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Den här mallen används för planering av "Digitala teknikveckan". Veckan syftar till att öka barnens digitala förståelse.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Barnen är och har under en längre tid varit väldigt intresserade av våra brandövningar som genomförs med jämna mellanrum. Barnen önskar ofta att vi ska ha brandövningar i samlingen. Därför förenar vi detta stora intresse med digitala teknikveckan och producerar en brandövningsfilm tillsammans som vi kan återkomma till för repetition och reflektion.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - Att utforska digitala verktyg.

Mål -  Målet med veckan är att öka den digitala förståelsen.

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Reflekterar över olika digitala uttrycksformer.

 

Metod - Hur förbereder vi barnen? Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?

Förutsättningar - Två veckor i november. Under flera dagar jobbar vi med att samla bild/film på det barnen tycker behöver vara med i en brandövningsfilm. Därefter sätter vi ihop materialet till en film och barnen får tala in ljudfiler med deras reflektioner över bilderna och vad de tycker behöver lyftas fram för att filmen ska bli tydlig.

Dokumentation - Arbetet och barnens reflektioner dokumenteras via unikum samt produkten av arbetet - filmen.

Förberedelser, vilket material behövs? - iPad med iMovie.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: