Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Industriella revolutionen

Skapad 2020-12-07 10:11 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Planering till industriella revolutionen
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi ska under kommande veckor arbeta med industriella revolutionen. Vi kommer att titta på hur den industriella revolutionen påverkade människor liv men också samhällen i Europa under 1800-talet.

Innehåll

Industriella revolutionen är en tid då mycket förändras. Vi kommer att läsa om nya uppfinningar som kommer, hur människors liv och vardag förändras och hur samhället utvecklas. Vi kommer även kolla på hur vi kan se spår av detta idag med hjälp av begreppen förändring och kontinuitet. 

Frågor som kommer besvaras under arbetsområdet är: 

 

Vad hade Storbritannien för förutsättningar till att det startade just där? 

 

Hur förändrades samhället i och med den industriella revolutionen? 

 

Hur förändrades människors liv? 

 

Några nya uppfinningar som kom?

 

 

Vecka 

Måndag

Torsdag

50

Repetition - Triangelhandel

Intro - Industriella revolutionen

51

Storbritanniens  förutsättningar 

Textilindustrin, ångmaskinen och järnvägen

2

Hur samhället förändrades 

Hur samhället förändrades 

3

Kontinuitet och förändring 

Prov -  industriella revolutionen  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: