Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I växternas och djurens värld åk 3

Skapad 2020-12-07 14:39 i Slaka skola Linköping
"Växter och djur". Vi kommer att arbeta med att gruppera och sortera växter och djur, växtens olika delar och livscykler för växter och djur.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
I detta arbetsområde kommer du att få möjlighet att utveckla dina kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen runt omkring dig. Du kommer att få lära dig om växter och djur i naturen. Du kommer att få lära dig om ekosystem, näringskedjor och olika livscykler.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om området genom:

 • Gemensamma genomgångar
 • Läsa texter både i grupp och enskilt
 • Skrivuppgifter både i par och enskilt
 • Se på kortare filmer
 • Resonera både i grupp och enskilt 

Bedömningen sker fortlöpande medan vi arbetar med vårt tema: - när vi gör enkla undersökningar - vid arbetet med de olika uppgifterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: