Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allemansrätten

Skapad 2020-12-07 14:41 i Vallastadens särskola Linköping
Grundsärskola 4 – 6 Idrott och hälsa
ALLEMANSRÄTTEN! Allemansrätten är en grundlagsstiftad rättighet som ger alla i Sverige goda möjligheter att vara i naturen. Allemansrätten finns endast i de nordiska länderna och det innebär att vi måste vara mycket rädda om den, eftersom den gör att vi kan röra oss fritt i skogen. Det viktigaste är att vi visar hänsyn mot djur och natur. Vi ska inte störa och inte förstöra något.

Innehåll

 ALLEMANSRÄTTEN
Vad ska vi lära oss?
Ni ska lära er grunderna kring allemansrätten. Ni ska också genom att vi genomför olika aktiviteter utomhus i olika miljöer, öka er förståelse för de hälsoeffekter som rörelse i naturen kan bidra med för oss människor. Ytterligare ska ni lära er vikten av rätt klädsel för olika aktiviteter och vad ni ska tänka på för att genomföra aktiviteten säkert.
 
Hur ska vi lära oss?
Ni ska se film.
Ni ska se titta på bilder.
Ni ska gå en tipspromenad som handlar om allemansrätten.
Ni ska delta i aktiviteter i olika utomhusmiljöer.
 
Vad ska bedömas?
Ditt deltagande på lektionerna.
Din kommunikation kring bilder som handlar om allemansrätten.
Din kommunikation kring de hälsoeffekter som rörelse i olika utomhusmiljöer kan ge. 
Din kommunikation kring säkerhet vid genomförande av aktiviteten och vikten av anpassad klädsel.
 
Hur får du visa vad du kan?
Genom att delta på lektionerna 
Genom att kommunicera kring bilderna.
Genom att genomföra en muntlig eller skriftlig uppföljning individuellt.
 
 
 

Uppgifter

 • Allemansrätten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch.
  IDH  1-6
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.
  IDH  1-6
 • Lekar och rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  IDH  1-6
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  IDH  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.
  IDH  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
  IDH  E 6
 • Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
  IDH  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
  IDH  E 6
 • Eleven medverkar också i att beskriva hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
  IDH  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  E 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
  IDH  C 6
 • Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra enkla resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
  IDH  C 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
  IDH  C 6
 • Eleven beskriver också på ett delvis fungerande sätt hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
  IDH  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  C 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
  IDH  A 6
 • Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra välutvecklade resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
  IDH  A 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
  IDH  A 6
 • Eleven beskriver också på ett väl fungerande sätt hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
  IDH  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: