👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2020-12-07 19:29 i Dibber Älta Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Vi kommer att söka svar och skapa om människokroppen.Vi har en barngrupp på färnan med 12 barn. Vi har sju barn som är våra äldsta och som har ett verbalt språk. De är med dessa barn vi främst kommer att föra dialoger och hitta frågor vi kan undersöka svaren på. våra yngre barn kommer att delta i dessa undersökningar och samlingsstunder för att på så sätt få möjlighet att utvecklas och lära av varandra.

Innehåll

Samling:

Sånger om kroppen bla om skelettet, höger och vänster kroppshalvan, vi tittar på skelettben utav plast, känner skelettet på sin kropp och benämner olika delar.

Skapande: skapar med olika material och olika delar utav kroppen.

Leken: barnen leker rollekar 

Uppgifter

 • Skapande: Barnen fick i uppgift att göra en trolldeg, de fick komma överens om vilka som skulle göra vad. Sen hitta kakformar som skulle passa till ett skelett. De måttar och räknar i turordning.

 • Skelettet

 • Skelettet utav tops

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18