👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall i ämnet modersmål grundskola

Skapad 2020-12-07 21:59 i Modersmålsenheten GR Linköping
Grundskola F – 9 Modersmål
Hur kan man skriva en beskrivande text? Det ska ....

Innehåll

1. Kopiera mallen.

2. Rubrik: Byt till en passande rubrik för arbetsområdet. Använd gärna ordet modersmål och/eller ert språk i rubriken. Det blir lättare att söka planeringen i Skolbanken för andra modersmålslärare.

3. Ingressbild: Lägg in en bild som passar till arbetsområdet. Använd bara bilder som är ok att publicera.

4. Ingresstext:  Beskriv kort innehållet i arbetsområdet. Väck elevens intresse och nyfikenhet. Tänk på att du skriver för eleven.

5. Om planeringen: Lägg till/ändra årskurs, ämne och eventuell medredaktör (kollega).

6. Innehåll: Nedanstående 4 rubriker/delar ska finnas med i planeringen.               

Lärandemål (Vad ska eleven lära sig under arbetsområdet? )

- Du kommer att lära dig att...

Arbetssätt (Hur kommer ni att jobba? Material, digitala verktyg, elevens delaktighet, arbetsformer...)

- Vi kommer att arbeta med... individuellt och i par...

Bedömning (Vilka förmågor och kunskaper kommer att bedömas i arbetsområdet?)

- Din förmåga att ...  och dina kunskaper i att ....kommer att bedömas.

Tidsplan (Vilka veckor kommer ni att arbeta med arbetsområdet? Du kan exempelvis lägga in en tabell och datum för prov).

Vecka 2

Introduktion av beskrivande text

Gemensam läsning

Vecka 3

Egen läsning och textsamtal

Vecka 4

Återberättande och sammanfattning

Vecka 5

Egen beskrivande text

7. Om du vill, lägg till länk/bild, som är kopplat till arbetsområdet. Använd funktionerna ovan.

8. Koppla planeringen till läroplanen nedan (syfte, centralt innehåll, kunskapskrav). Markera lämpliga delar.

9. Lägg till matris (egen eller befintlig).

10. Spara utkast.

11. Granska.

12. Publicera och dela med dina elever när du är klar.

13. Uppgifterna till eleven lägger du i Google Classroom.

 

         Ta bort röd text när du är klar!