Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA: Algebra kap 5, Prio 7

Skapad 2020-12-08 13:40 i Landvetterskolan Härryda
Bråk och procent åk7
Grundskola 7 Matematik
I det här avsnittet ska vi arbeta med algebra. Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att lösa uppgifter och hantera tal. Ordet algebra kommer från det arabiska uttrycket al-jabir som betyder återställande och syftar på ett av stegen i ekvationslösningen. Det första arbetet om algebra skrevs 830 e.Kr. av den persiske matematikern al-Khwarizmi. Du kommer få lära dig att använda algebra för att skriva uttryck, räkna med formler, lösa ekvationer och matematiska problem.

Innehåll

 

I det här kapitlet kommer du att lära dig

 • om algebraiska uttryck
 • att förenkla uttryck
 • om formler
 • om mönster
 • introduktion till ekvationer
 • ekvationslösning
 • problemlösning med ekvationer

Begrepp som du ska lära dig:

 • algebra
 • likhet
 • numeriska uttryck
 • algebraiska uttryck
 • variabel
 • förenkla uttryck
 • formel
 • mönster
 • ekvation
 • vänster led
 • höger led
 • obekant
 • ekvationslösning
 • prövning

 

Så här kommer vi att arbeta:

 

Vi arbetar med uppgifter i boken för att träna på metoder och begrepp.

Vi har genomgångar av metoder, begrepp och hur man redovisar sina tankegångar med matematikens språk. 

Vi gör gruppövningar för att öva oss på metoder, problemlösning, begrepp, resonemang och kommunikation.

Du kommer ev. få några inlämningsuppgifter här på Unikum och vi kommer ha prov v.18.

 

Lektionsplanering

Här hittar du en mer detaljerad lektionsplanering: LEKTIONSPLANERING KAP 5

Den kommer fyllas på allt eftersom och kan ändras lite under arbetets gång.

 

Det är viktigt att du tittar i planeringen och gör de uppgifter i boken som ska göras varje vecka så att du inte kommer efter. Om du är sjuk eller ledig måste du titta i planeringen och arbeta i kapp hemma. 

 

Behöver du mer hjälp med matten kan du få det på studiehjälpen på onsdagar kl 15.15-16.15  i sal 135. Där finns en mattelärare tillgänglig som kan hjälpa dig. De veckor det är distansundervisning anmäler du till mig eller Anna F om du vill vara med på studiehjälpen digitalt.

 

På min mattesite som du hittar här: Ma-site  kan du hitta filmer och extra förklaringar till de olika momenten som vi jobbar med. Här finns även tips på andra bra mattesidor med förklaringar och uppgifter.

 

Du kan även öva mer på nomp.se.

 

 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • hantera algebraiska uttryck
 • förenkla uttryck
 • hantera formler
 • hantera mönster
 • hantera ekvationslösning
 • lösa problem med hjälp av ekvationer
 • hantera de begrepp som hör till kapitlet (se ovan)

 

Uppgifter

 • MA: Prov del 2 Algebra

 • MA: Prov del 1 kap.5

 • MA: Diagnos kap 5 Algebra

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: