Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara Svenskan - Återberättande text åk 5

Skapad 2020-12-08 15:54 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Arbete med återberättande text
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi arbetar med texttypen återberättande text. Vi kommer att göra intervjuer och öva på att läsa och skriva egna artiklar.

Innehåll

Återberättande text

Innehåll:

Texter har olika uppbyggnad och i det här kapitlet fokuserar vi på artiklar som har rubrik, ingress och brödtext. Vi arbetar mestadels med Klara Svenskan och försöker svara på de journalistiska frågorna Vem? Vad? När? Var? Hur? Varför? Vi lär oss att intervjua genom att ställa öppna eller stängda frågor och skriva artiklar. Vi kommer att läsa olika artiklar och diskutera källor. 

 

Preliminär planering:

V. 46 Tala/ göra en intervju/ arbeta med frågor

V. 47 Skriva /arbeta med citat och bildtext/rubrik och ingress

V. 48-49  Skriva en artikel

V. 50 Läsa/ Textkoppling/ Källkritik/ Reflektera

 

Arbtetssätt:

Du kommer att få:

-läsa artiklar i olika medier och träna på att återberätta dessa med hjälp av stödord. 

-intervjua personer och ställa olika typer av frågor.

-skriva egna artiklar.

-jämföra olika källor och fundera kring tillförlitlighet.

Mål: 

Tala: Eleven ska  kunna formulera öppna ochstängda frågor samt förbereda och genomföra en intervju.

Skriva: Kunna skriva en nyhetsartikel med rubrik, ingress och brödtext.

Använda sig av de journalistiskafrågorna. (Vem? Vad? När? Var? Hur? Varför?)

Återge vad någon har sagt, genom att använda talstreck.

Skriva bildtexter.

Läsa: Urskilja återberättande texters struktur och särdrag.

Göra textkopplingar.

Ställa frågor till texten.

Kritiskt granska nyhetsbilder

Tänka källkritiskt när de läser en artikel

Urskilja vem som uttalar sig i texten

Bedömning:

Ditt muntliga och skriftliga arbete bedöms efter avslutade uppgifter men även under arbetsprocessen med formativ bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: