Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mäta och jämföra: Volym, vikt och längd

Skapad 2020-12-08 15:57 i Brunnbyskolan Linköping
Grundskola 1 – 3 Matematik
I detta område kommer du att få lära dig om volym, vikt, längd, omkrets och area.

Innehåll

Mål med undervisningen och det som bedöms är att eleven kan:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Målet med dessa områden är att lära oss hur vi använder oss av volym, vikt och längd. Vi lär oss om hur vi kan beräkna ett föremåls volym, att väga och uppskatta vikten av föremål samt att mäta och att uppskatta längder. 

Efter avslutat arbetsområde kommer du som elev att givits möjlighet att bli säkrare på:

Volym 

 • att kunna mäta med liter- och decilitermått.
 • att kunna jämföra volymen mellan olika föremål, vilket rymmer mest/minst?
 • att kunna uppskatta ett föremåls volym.
 • att kunna beräkna ett föremåls volym.
 • att kunna veta att det är 10 dl på 1l. 
 • att kunna förkortningarna dl och l.

Vikt 

 • att kunna väga olika föremål för att ta reda på dess vikt. 
 • att kunna jämföra vikten mellan olika föremål. 
 • att kunna uppskatta ett föremåls vikt. 
 • att kunna enheterna kilogram (kg), hektogram (hg) och gram (g) 
 • att kunna veta att 1000 g = 10 hg = 1kg

Längd 

 • att kunna mäta med linjal. 
 • att kunna uppskatta längder. 
 • att kunna ha hjälp av att veta ungefär hur långt 1 m är med armarna
  eller att 1 cm är ungefär som bredden av ditt finger. 
 • kunna enheterna meter (m) och centimeter (cm). 

Omkrets 

 • att kunna förstå begreppet omkrets. 
 • att kunna beräkna omkretsen av enkla figurer.

Area 

 • att kunna förstå begreppet area. 
 • att kunna jämföra olika areor. 

Undervisning och arbetssätt:

Undervisning

 • Du kommer få genomgångar för de olika områdena 
 • Du kommer få se undervisningsfilmer. 
 • Du kommer få arbeta praktiskt med att väga, mäta och mäta volym. 
 • Du kommer få arbetsblad där du ska uppskatta längd, volym och vikt, räkna ut omkrets och area. 
 • Du kommer få arbeta i matematikboken med relevanta sidor för områdena. 

arbetssätt

 • Lärandemål med framgångskriterier 
 • Variationsteorin 
 • EPA, APE

Nedan följer syfte, centralt innehåll och kunskapskrav: 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matris Volym, vikt, längd, omkrets och area

På väg att nå målen
Med mycket stöd av vuxen.
På god väg att nå målen
Med visst stöd av vuxen.
Når målen
Självständigt
Når längre än målen
självständigt och utvecklat.
Jämföra
Kunna jämföra volym t.ex. vilken rymmer mest? Kunna jämföra vikten, vilken är tyngst? Kunna jämföra längd, vilken är längst? Kunna jämföra area, vilken area är störst?
Uppskatta
Kunna uppskatta volym, vikt och längd av olika föremål.
Mäta
Kunna mäta volym med liter - och decilitermått. Kunna väga olika föremål (kg, hg och g) Kunna mäta med meter och centimeter. Kunna mäta och räkna ut omkretsen av enkla föremål.
Enheter
Kunna veta att 1 liter är 10 deciliter. Kunna veta att 1 kg är 10 hg/ 1000 g. Kunna veta att 1 m är 100 cm.
Förkortningar
Kunna förkortningarna l och dl. Kunna förkortningarna kg, hg, g. Kunna förkortningarna m och cm.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: