Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering

Skapad 2020-12-09 06:26 i Trollet förskola Falköping
Förskola
Hur arbetar vi med digitalisering på kotten

Innehåll

Syfte:

Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla digital kompetens, och att de ska få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lärande.

 

Mål:

•Tillföra digitalisering i våra befintliga miljöer där man skapar mysiga, spännande och inspirerande miljöer

Att få in digitalisering i barnens vardag, då de själva kan påverka aktiviteten

• Använda oss av analog digitalisering genom bl.a sånger  

• Få barnen att vara delaktiga i dokumentation och reflektion 

• Ha digitala verktyg som kan ta tillvara flerspråkiga barns alla språk

• Att vi tillför ljuskällor som förstärker material och miljöer

 

Strategier:

Vi förstärker miljöerna med hjälp av projektor och projicerar upp olika miljöer bl.a snölandskap, skog, för att förhöja upplevelsen för barnen.

• Vi ska ha genomtänkta appar där barnen själva har möjlighet att påverka, så barnen blir producenter och inte konsumenter

• Att det finns bildstöd till bl.a sånger där barnen upplever analog digitalisering

ex: huvud, axlar knä och tå

• Låta barnen använda lärplattan vid dokumentationer

• Reflektera med barnen via storbild

•Låta barnens ord och tankar vara med vid dokumentationen i bl.a unikum

• Använda oss av QR koder där man kan lyssna på sånger och sagor på olika språk

• Barnen tillför smålampor, ficklampor i miljöerna

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18

Matriser

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: