Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Division

Skapad 2020-12-09 16:02 i Ekängsskolan Linköping
Grundskola F – 3 Matematik
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med räknesättet division.

Innehåll

Lärmål – vad jag ska lära mig

 • Bli säkrare på division inom talområdet 0-100

 • Kunna lösa textuppgifter med hjälp division

 • Förstå sambandet mellan division och multiplikation

 • Kunna räkna enkel division med rest

Förmågor som jag kommer att få utveckla

 • Lösa matematiska problem

 • Använda matematiska metoder

 • Använda matematiska begrepp

Hur jag ska visa mina kunskaper

 • Lösa matematiska problem

 • Muntliga och laborativa övningar

 • För och eftertest samt diagnoser

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

 • Genomgångar

 • Laborativa övningar

 • Lärplattan

 • Spel

 • Arbetsboken

 • Arbetsblad

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: