👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska; Skriva åk 2

Skapad 2020-12-09 19:18 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Vi kommer att arbeta med både muntliga och skriftliga presentationer i svenskan. I skrivning kommer vi att skriva i många olika sammanhang, både i svenska och andra ämnen. I svenska kommer vi att koncentrera oss på skrivande utifrån bilder, välskrivning, fritt skrivande samt stavning.
Grundskola 2 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
I svenska lär vi oss skriva på såväl dator som för hand. Vi lär oss skriva berättelser och faktatexter. Vi provar på att skriva texter i andra genrer, såsom instruktioner och listor.

Innehåll

Arbetets syfte och mål;

 • Du ska få träna dig på att skriva för hand och på dator.
 • Du ska få skriva olika sorters texter.
 • Du ska få öva dig på att skriva hela meningar och att stava rätt. 
 • Du ska få kombinera dina texter med bilder.
 • Du ska få skriva berättelser med en röd tråd.

Undervisning och Arbetssätt;

Du kommer att få arbeta så här;

 • Skriva texter utifrån bilder/göra bilder till egna texter. 
 • Träna på meningar och bokstävernas form i avskrivningshäfte/festina lente.
 • Skriva egna berättelser.
 • Skriva faktatexter kopplat till arbetsområden i SO/NO.

Elevinflytande;

 • Du kommer bl.a att få välja vad du vill skriva om i dina berättelser.
 • Du kommer att få möjlighet att välja på att skriva på dator eller för hand under vissa av dina arbetspass.

Bedömning;

 • Skolverkets bedömningsstöd.
 • Matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Matris; Skriva

På väg att nå målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Svenska:
Förmågan att kommunicera i skrift för hand: Struktur
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan med stöd skriva meningar med läslig handstil och använder mellanrum, stor bokstav och punkt ibland.
Du kan skriva meningar med läslig handstil och använder ibland mellanrum, stor bokstav och punkt.
Du kan skriva meningar med läslig handstil och använder oftast mellanrum, stor bokstav och punkt.
Du kan skriva meningar med läslig handstil och använder mellanrum, stor bokstav och punkt.
Svenska:
Förmågan att kommunicera i skrift: Skriva berättande text
 • Sv   3
Du kan med stöd av vuxen skriva enkla berättelser med en inledning, handling och avslutning.
Du kan skriva enkla berättelser med en inledning, handling och avslutning.
Du kan skriva en berättelse med en inledning, handling och avslutning.
Du kan skriva en längre berättelse med en tydlig inledning, handling och avslutning.
Svenska:
Förmågan att kommunicera i skrift: Stava
 • Sv   3
Du kan med stöd stava ord som du ofta använder.
Du kan stava ord som du ofta använder.
Du kan stava flera ord som du ofta använder samt ord som du ofta stöter på i böcker eller andra texter.
Du kan stava de flesta ord som du ofta använder samt ord som du ofta stöter på i böcker eller andra texter.
Svenska:
Förmågan att kommunicera i skrift: Kombinera text och bild
 • Sv   3
Du kan med stöd rita/välja en bild som passar ganska bra till texten.
Du kan rita/välja en bild som passar ganska bra till texten.
Du kan rita/välja en bild som passar bra till texten.
Du kan rita/välja en bild som passar väldigt bra till texten samt som gör budskapet tydligare.
Svenska:
Förmågan att kommunicera i skrift: Skriva faktatext
 • Sv   3
Du kan med stöd skriva en enkel faktatext.
Du kan skriva en enkel faktatext.
Du kan skriva en faktatext genom att söka enkel information.
Du kan skriva en faktatext med genomtänkta ord och begrepp som förtydligar innehållet.