👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De Abrahamitiska religionerna

Skapad 2020-12-09 20:28 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Religionskunskap
Människor lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Religionen påverkar samhället och dess värderingar. Kunskap om olika religioner skapar förståelse mellan människor. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om kristendom, islam och judendom och de likheter och skillnader som de har.

Innehåll

Syfte - förmågor som ska utvecklas

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska: 

- Utveckla dina kunskaper och förståelse om religioner i det egna samhället och på andra håll i världen. 

- Kunna reflektera och analysera över skillnader och likheter inom kristendom, judendom och islam.

- Kunna söka fram information om religionerna och kunna värdera källornas trovärdighet och relevans. 


 Centralt innehåll-vad

Du ska lära dig:

- Ritualer, levnadsregler samt heliga platser och rum inom islam, judendom och kristendom

- Tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser inom islam, judendom och kristendom

- Kunna ge exempel på gemensamma berättelser för de tre religionerna

 

- Använda vanligt förekommande ord och begrepp inom religion

- Att reflektera och resonera kring religionens betydelse för människan


Bedömning

Din förståelse för
- Ritualer, heliga rum och platser
-Symboler
-Grundtankar
-Levnadsregler

Jag kommer att  bedöma din förmåga att:
- Jämföra religionerna
- Använda vanligt förekommande ord och begrepp inom religion
- Resonera och reflektera kring religionens betydelse för människan

Så här kommer bedömningen att ske
- delta aktivt på lektioner, muntligt eller skriftligt.
- kunna söka fram information om religionerna 
- muntligt prov /läxförhör

-eget arbete om en helig plats 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Kristendom, Judendom och Islam

1
2
3
Grundläggande kunskaper
Heliga platser, heliga rum, levnadsregler Likheter och skillnader mellan religionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband
Religiösa uttryck Centrala tankegångar i religionerna
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på utvecklade samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på väl utvecklade samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.