Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, åk 8: kapitel 3 "Algebra" & kapitel 4 "Samband" i Matte Direkt (Sara Söder)

Skapad 2020-12-10 07:02 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Vi kommer att arbeta med kapitel 3 "Algebra" & kapitel 4 "Samband" i läroboken Matte Direkt under vecka 50, 2020 - v. 8, 2021. Alla elever har ett konto på Studi.se där det finns en mängd korta animerade filmer med tillhörande quiz. Vi kommer att titta på filmer i skolan, men det är jättebra om ni använder Studi.se hemma också.

Innehåll

 

Kapitel 3 “Algebra 

 

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att 

 • förenkla parentesuttryck 
 • addera och subtrahera med parenteser 
 • multiplicera in variabler i parenteser 
 • lösa ekvationer med parentesuttryck 
 • lösa ekvationer med x i båda leden 
 • lösa problem med hjälp av ekvationer 
 • programmera med kod 

 

 

Grundkurs 

Begrepp 

 • s. 100 “Uttryck med variabler 

 

 

uttryck 

variabel 

 

 • s. 101 “Ekvationer 

 

ekvation 

obekant tal 

led 

balansmetoden 

 

 • s. 102–103 Ekvationer med x i båda leden 

 

 

 • s. 104–105 “Addition och subtraktion med parenteser 

 

parentes 

 • s. 106–107 “Multiplikation med parenteser 

 

 

 • s. 108–109 “Problemlösning med hjälp av ekvationer 

 

 

 • s. 110–111 “Programmera med kod 

 

 

 

 

Kapitel 4 “Samband 

 

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att 

 • tolka olika typer av samband 
 • beskriva linjära samband med hjälp av tabeller, diagram och formler 
 • beskriva proportionella samband 

 

 

Grundkurs 

Begrepp 

 • s. 138-139 “Samband 

x-axel 

y-axel 

tabell 

diagram 

graf  

 

 • s. 140-141 “Linjära samband 

 

linjära samband 

formel 

 

 • s. 142-143 “Fler linjära samband 

 

 

 • s. 144-145 “Proportionalitet 

 

proportionalitet 

proportionell 

 • s. 146-147 “Samband med hastighet 

 

 

 

 

  

KAPITEL 3 ”Geometri” 

Vecka 50 

·       s. 100 “Uttryck med variabler” 

Vecka 51 

 

·       s. 100 “Uttryck med variabler”  

·       s. 101 “Ekvationer” 

 

Jullov 

Vecka 2 

·       s. 101 "Ekvationer"

102–103 “Ekvationer med x i båda leden” 

Vecka 3 

·       s. 104–105 “Addition och subtraktion med parenteser” 

·       s. 106–107 “Multiplikation med parenteser” 

Vecka 4 

·       s. 108–109 “Problemlösning med hjälp av ekvationer” 

·       s. 110–111 “Programmera med kod” 

 

Uppgifter

 • Matematikprov 3 (Algebra & Samband)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: