Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Justice, English year 9

Skapad 2020-12-10 08:53 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 8 – 9 Engelska
Vi arbetar med texter och material om rättvisa och olika levnadsförhållanden i den engelskatalande världen.

Innehåll

Justice

Vad ska du lära dig?

 • Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med rättvisa. Alla ska ges möjlighet att träna på att förbereda och genomföra någon form av muntlig presentation eller arbeta med en skrifllig uppgift, du väljer. Under arbetet övar vi vår läsförståelse samt förmåga att välja ut och värdera material. När vi lyssnar på andras presentationer får vi möjlighet att öva vår hörförståelse. När du skriver övar du din förmåga att kommunicera och anpassa texten till syfte och mottagare.

   

  Målet är även att vi tillsammans, med hjälp av övningar och diskussioner, får chans att utöka vårt ordförråd, befästa våra grammatikkunskaper samt träna på att föra samtal på engelska.

   

  Dessutom arbetar vi med realia (kunskap om engelsktalande länder) då vi lär oss mer om viktiga personer, händelser och historia.

 

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i detta område är viktigt därför att du ska kunna förbättra förmågan att kommunicera med andra samt ta till dig information och ny kunskap. 

 

Området ger oss även möjlighet att lära oss mer om engelsktalande länder. Kunskap om de personer, händelser samt perioder i historien som bearbetas under det här arbetsområdet är viktig för att öka förståelsen för andra människor samt för att förstå vikten av att stå upp för alla människors lika värde. Innehållet fungerar även bra som grund för diskussioner om exempelvis etik och moral.

 

Utdrag ur kursplanens syfte:

Eleven ska få möjlighet att: 

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, 

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

Hur ska du lära dig det?

Vi varierar arbete i helklass, mindre grupper, par och individuellt. Fokus ligger på läsning, grammatik och muntlig samt skriftlig förmåga.

 

Vilket material kommer du använda?

 

 • Good Stuff D, texter och övningar, grammatik
 • material, filmer från läraren och länkar i classroom.

 

Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt. Skriftligt genom läxor, olika typer av uppgifter/övningar och ev. skrivuppgift.

 • Muntligt genom t ex diskussioner i helklass och i smågrupper och ev. presentation för klassen.

 

Dessutom genomför vi följande examinationer: läsförståelseprov v. 7.

 

 

Hur ska återkoppling ges?

 

 • Muntligt/skriftligt under arbetsområdets gång

 • Kunskapsmatris efter områdets avslut.

 

Centralt innehåll som behandlas i detta område:

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: