Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige och Europa

Skapad 2020-12-10 08:56 i Långareds skola Alingsås
Kartkunskap, Sveriges landskap, Europas länder, namngeografi.
Grundskola 4 – 5 Geografi
Vi ska läsa om vårt land Sverige och Europa. Du kommer att få lära dig kartans tecken och färger. Du ska få lära dig om hur det ser ut i olika delar av landet, var människor bor och vad man i huvudsak livnär sig på. Du ska även få lära dig vilka länder som finns i Europa och namngeografi. Vi utgår ifrån geografens testamente.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar utveckla sin förmåga att

Innehåll

Vi ska lära om

 • de svenska och europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • fördelningen av Sveriges och Europas befolkning, samt orsaker och konsekvenser av denna.
 • kartan och dess uppbyggnad.
 • Sveriges landskap och orter, berg, hav och vatten.
 • Europas länder berg, vatten och hav.
 • centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Undervisning

I undervisningen kommer du att:

 • lära dig använda och förstå olika slags kartor
 • lära dig namn och läge på landskap, orter, berg, hav och vatten i Sverige och Europa
 • få jämföra hur naturen ser ut och hur människorna använder marken i olika delar av Sverige och Europa
 • öva på att ta reda på fakta i läromedel och på Internet och diskutera olika källors användbarhet
 • öva på centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
 • få genomgångar, samtal och diskussioner och arbeta både enskilt och i liten grupp
 • titta på filmer om Sverige och Europas länder

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa vad du kan genom din medverkan.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå och använda kartor och andra geografiska källor för att söka kunskap
 • visa dina kunskaper om Sveriges och Europa, namn och läge samt orter, berg, hav och vatten
 • beskriva utmärkande drag och utbredning av naturlandskapet i olika delar av landet och Europa
 • jämföra var och hur människor lever och arbetar i de olika delarna av vårt land och Europa
 • använda litteratur och media för att söka kunskap och kritiskt granska din information
 • använda och förklara ord inom arbetsområdet 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge

Matriser

Ge
Sverige och Europa

Rubrik 1

Med stöd av vuxen...
På egen hand och på ett enkelt sätt ...
På egen hand och mer utvecklat...
Undersöka omvärlden
undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
kan du undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
undersöker du omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Kartan
kan du använda kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
kan du använda kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
använder du kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Namngeografi
har du grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
har du grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
visar du att du har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Begrepp
kan du använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
kan du använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
kan du använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: