Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väggljusstake

Skapad 2020-12-10 09:22 i Okome skola Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Här är ett arbetsområde som ska ta två lektioner. Du arbetar tillsammans med din lärgrupp.

Innehåll

Varför - Syfte med arbetet

Syftet med arbetet är att du ska utveckla din förmåga att arbeta efter en skriftlig instruktion. Du ska också veta hur man kallbockar metall. Du ska också öva på att samarbeta och öva på att få arbetat att flyta.

Vad 

Du kommer under två lektioner arbeta med kallbockning som ska bli en ljusstake monterad på en träplatta.

 

Hur - Arbetssätt, undervisning

Du ska tillsammans med din lärgrupp arbeta efter en skriftlig instruktion.

I början av varje lektion går läraren igenom även muntligt vad du ska göra.

 

Begrepp

kallbocka

 

Bedömning

Vid bedömningen tittar jag på hur du:

 • klarar av att följa instruktioner skriftligt och muntligt
 • använder olika slags redskap samt dess benämningar
 • hur du samarbetar och hur ni tillsammans löser de problem som uppkommer under arbetets gång
 • tar ansvar för ditt slöjdarbete och hur du arbetar för att komma framåt
 • motiverar dina val och dokumenterar din arbetsprocess 

 

 

Uppgifter

 • Framställning KALLBOCKNING

 • 3. LÅNGSTYGN: Värdering av arbetsprocessen

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: