Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skollunch

Skapad 2020-12-10 09:34 i Sär Träningsskola Sandviken
Det här är en mall för planering av olika block inom Träningsskolan i Sandviken. Mallen ska användas under läsåret 20/21 för planeringar.
Grundsärskola 1 – 9 Vardagsaktiviteter
Observationer över elevernas självständighet och utveckling i matsituationer.

Innehåll

Konkretisering av syfte

Bidra till att eleverna får möjlighet att skapa rutiner och bli mer självständiga i matsituationer. 

 

Undervisningens arbetssätt och innehåll

 • Observationer under skollunchen
 • Varje fredag fyller ansvarig pedagog i en färdig dokumentationsmall om elevernas nuvarande kunskap och utveckling under skollunchen.
 • Diskussioner på klassmöten om hur eleven kan gå vidare för ytterligare utveckling och självständighet

 

Bedömning

 • Du har deltagit i lektionen.
 • Du har fått möjlighet att påverka och utveckla dina rutiner kring måltider.
 • Vi utgår från en gemensam bedömningsmall

 

Bedömningskriterier

Kan ej utföra själv, med stöd och självständigt

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  1-9
 • Redskap som används i hemmet.
  VAA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: