Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2020-12-10 13:03 i Trönningeskolan Halmstad
Engelska åk 6
Grundskola 6 Engelska
I engelska i åk 6 arbetar vi med materialet Wings 6 Green, texthäfte och övningshäfte. Vi går igenom ungefär ett kapitel i veckan med tillhörande uppgifter. I övrigt tittar vi på engelska serier, läser böcker på engelska och pratar engelska på lektionerna.

Innehåll

Hello =)

I engelskan kommer vi att arbeta med följande moment:
Mån:
Träna läsförståelse genom att inhämta kunskaper via serier, för tillfället kollar vi på The Greenhouse Academy. Efter avsnittet ska eleverna sammanfatta avsnittet. Det finns även möjlighet till att träna på veckans ord.
 
Tis:
Träna läsförståelse, läsförståelse och skapande av texter. Under dagens lektion arbetar vi med boken Wings åk 6, vi tränar på att läsa texter både högt och tyst, översätta, grammatik, skriva texter och svara på uppgifter via workbook till texter från textbook. Vi går igenom läxan och tränar på veckans ord.
 
Tors:
Träna grammatik, ordkunskap, läs och hörförståelse, muntlig redovisning - eleverna bär en del av ansvaret då de kan välja mellan de olika delarna. Vi arbetar med British council teen där eleverna väljer det arb.område som de känner stort behov av att arbeta med. Ibland kommer här ligga temaarbeten som tex att producera en nyhet och spela in, spela in en podd eller producera texter i form av tex serieskapande.
 

Innehållet i engelskundervisningen syftar till att träna eleverna i att förstå och använda engelska muntligt och skriftligt.

Du kan visa dina kunskaper genom att delta aktivt på lektionerna samt olika deltagande i olika moment så som uppgifter från workbook till enskilda skrivuppgifter. 

Uppgifter

 • Engelska vt 2021 åk 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska åk 4-6

På väg mot godtagbara kunskaper
E
C
A
Tala och samtala
Bedömningen avser elevens förmåga att uttrycka sig i tal och samtal
Du har ännu inte kunnat visa att du har kunskaper för att nå nivån för godtagbara kunskaper/betyg E
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan välja och använda dig av någon strategi för att lösa språkliga problem.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, med ord, fraser och meningar. Du kan också välja och använda dig av några olika strategier för att lösa språkliga problem.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, med ord fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I samtal använder du dig av flera olika strategier för att lösa språkliga problem.
Skriva
Bedömningen avser elevens förmåga att uttrycka sig i skrift
Du har ännu inte kunnat visa att du har kunskaper för att nå nivån för godtagbara kunskaper/betyg E
Du kan skriva enkla och begripliga texter med fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av dina texter.
Du kan skriva enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, med ord, fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter.
Du kan skriva enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, med ord fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter.
Lyssna och förstå
Bedömningen avser elevens förmåga att förstå talad engelska
Du har ännu inte kunnat visa att du har kunskaper för att nå nivån för godtagbara kunskaper/betyg E
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet, och kunna följa instruktioner med ett godtagbart resultat. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett tillfredsställande resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett gott resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
Läsa och förstå
Bedömningen avser elevens förmåga att förstå skriven engelska
Du har ännu inte kunnat visa att du har kunskaper för att nå nivån för godtagbara kunskaper/betyg E
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet, och kunna följa instruktioner med ett godtagbart resultat. Du kan använda dig av någon strategi för läsning.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett tillfredsställande resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett gott resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
Realia
Bedömningen avser elevens förmåga att reflektera över liv, samhälle och kultur i engelsktalande delar av världen.
Du har ännu inte kunnat visa att du har kunskaper för att nå nivån för godtagbara kunskaper/betyg E
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: