👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering

Skapad 2020-12-10 13:09 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Så här ska vi arbeta med digitalisering på Månen läsåret 2020/2021

Innehåll

Vi vill använda oss av digitala verktyg, tex läsplattor, smartboard, projektor i högläsning för barnen när vi arbetar med språkutvecklande aktiviteter samt läslyftet. Vi tittar på bild och film tillsammans med barnen på deras aktiviteter, vi reflekterar med barnen och de inspireras av varandra i dokumentationen. Vi behöver synliggöra de yngsta barnens lärande genom dokumentation på tex väggarna på hemvisten för att göra den mer tillgänglig för barnen. Vi läser litteratur på Ugglo. Vi söker information tillsammans med barnen på nätet. Vi visar vår verksamhet för vårdnadshavare genom bildspel. Vi reflekterar i arbetslaget vad vi lägger ut på lärloggar m.m, det är barnens lärande vi vill synliggöra.

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
    Lpfö 18