Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt - Brott och straff åk 6

Skapad 2020-12-10 14:31 i Trönningeskolan Halmstad
Vad är rätt och fel och vilka lagar och regler styr detta i samhället? Vad händer om någon inte följer lagarna? Ett avsnitt om lag och rätt, brott och straff m.m.
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vad är rätt och fel och vilka lagar och regler styr detta i samhället? Vad händer om någon inte följer lagarna? Ett avsnitt om lag och rätt, brott och straff m.m.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att förstå hur det svenska rättssystemet är uppbyggt. Dessutom att själv kunna reflektera, ta ställning och argumentera för vad som är "rätt och fel".

Här kommer vi att titta på hur lagarna är uppbyggda i Sverige och vilka som skriver lagarna. Vi kommer att titta på vad det är som gör att vissa blir kriminella och bryter mot lagarna och vad det betyder att få en påföljd (straff). Vi ska även se hur en rättegång går till och vad som händer när man går igenom detta. Vi kommer att titta på filmer och läsa om brott och straff. Ni kommer att få undersöka och läsa om dessa moment. 

Hur kommer vi arbeta?

Vi kommer jobba med genomgångar, jobba med uppgifter, titta på olika filmer som visar en rättegång samt undersöka vilka brott som sker i vårt närområde. Vi kommer att lära och befästa begrepp som hör till arbetsområdet under arbetets gång.


I matrisen nedan framgår vilka olika förmågor och kunskaper som bedöms:

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap: Lag och rätt

Når ännu inte nivå för kunskapskrav E
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Faktakunskaper om lag och rätt
Du har ännu inte kunnat visa att du har når nivån för godtagbara kunskaper.
Har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och funderar och beskriver då enkla samband inom rättsliga strukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom rättsliga strukturer.
Har mycket goda kunskaper Om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom rättsliga strukturer.
Resonemang och argument utifrån frågor om lag och rätt.
Du har ännu inte kunnat visa att du har når nivån för godtagbara kunskaper.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i en samhällsfråga med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i en samhällsfråga med utvecklande resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i en samhällsfråga med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Samband och resonemang utifrån frågor om lag och rätt
Du har ännu inte kunnat visa att du har når nivån för godtagbara kunskaper.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor om lag och rätt ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor om lag och rätt ur något perspektiv och beskriver så förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor om lag och rätt ur något perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Begrepp
Du har ännu inte kunnat visa att du har når nivån för godtagbara kunskaper.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: