Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism och elektricitet

Skapad 2020-12-10 15:19 i Eldsbergaskolan Halmstad
Elektricitet, där vi kommer att gå igenom den slutna kretsen, samt magneters egenskaper och användningsområden.
Grundskola 6 Fysik
Vi ska gå igenom magnetism, elektromagnetism och elektricitet under de kommande veckorna (v.49-3).

Innehåll

Syfte

Syftet är att eleverna ska känna till den slutna kretsen och magneters egenskaper, genom att göra systematiska undersökningar.

Mål

Genomförande

Vi kommer också att arbeta med magneters egenskaper och användningsområden.

Vi kommer att gå igenom hur den slutna kretsen fungerar, samt olika kopplingar med den. Vi kommer att gå från atomnivå till vardaglig elektrisk utrustning.

Vi kommer att ha genomgångar med gruppen. 
Vi kommer att se på filmer som behandlar de olika områdena, samt diskutera, jämföra och analysera dem.
Eleverna kommer att arbeta enskilt och i grupp, med olika frågor som rör temat.
Eleverna kommer att göra laborationer och experiment, samt skriva labbrapporter.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån din aktivitet på lektioner och laborationer, samt på ett avslutande prov. Provet kommer att bestå av två delar, en laborativ del och en skriftlig del som har fokus på de begrepp som rör magnetism och elektricitet.

 • attrahera
 • elektricitet
 • elektromagneter
 • elmotor
 • energiformer
 • energikälla
 • energiprincipen
 • fossila bränslen
 • förnybar energi
 • generator
 • icke förnybar energi
 • isolatorer
 • kemisk energi
 • kompass
 • kraftverk
 • ljusenergi
 • magnetfält
 • minuspol
 • nordpol
 • pluspol
 • repellerar
 • rörelseenergi
 • sluten krets
 • strömavbrott
 • strömbrytare
 • strömkälla
 • spole
 • sydpol
 • transport
 • turbin
 • värmeenergi
 • växthuseffekt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Elektricitet och Magnetism

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Elektricitet
Jobba med batterier, sladdar och lampor för att bilda en sluten krets.
Du har förståelsen att en krets måste vara sluten för att det ska fungera.
Du har förståelsen att en krets måste vara sluten för att det ska fungera. Du har förståelsen att elektricitet mäts i ampere och volt, samt har en pluspol och en minuspol.
Du behärskar förmågan att koppla ihop olika komponenter och få dem att fungera tillsammans. (T.ex. Batteri, lampor, strömbrytare, motstånd etc.)
Du har förmågan att koppla en sluten krets.
Magnetism
Jobba med magneter, magnetism och magnetiska fält.
Du förstår att en magnet kan vara en laddad bit järn, som har en nordpol och en sydpol. Även att vår planet Jorden är som en stor magnet.
Du förstår att magnetfältets nord- och sydpol dras mot varandra (attraherar) och att två lika poler trycks ifrån varandra (repellerar).
Du har förståelse för hur en kompass fungerar och varför.
Du vet vad som är skillnad mellan elektromagnet och en permanent magnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: