Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skills Unit 1, åk 4

Skapad 2020-12-11 07:32 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Skills åk 5
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi kommer att arbeta med läroböckerna Skills textbook och workbook för åk 4. Vi kommer att arbeta på olika sätt och öva på läsa, höra, tala och skriva. Vi bygger upp ord, fraser och grammatik. Vi får också träna på att skriva egna texter.

Innehåll

Skills Unit 1,  åk 4

Skills är indelad i 4 Units där varje Unit innehåller 3 kapitel och en skrivuppgift.

Unit 1 innehåller chapter 1, 2 och 3 och handlar om : siffror, yrken, familj. 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Läsa  - Jag kan läsa och förstå en beskrivning.

Höra  -  Jag förstår när någon ger en enkel beskrivning.

Skriva  -  Jag kan skriva en enkel beskrivning

Tala  - Jag kan ge en enkel beskrivning.

 

Undervisningens innehåll:

Vad gör vi: 

Vi kommer arbeta med textbook, workbook och digitala övningar. Detta kommer lektionerna innehålla:

 • Nya ordgrupper inom följande: siffror, yrken, familj, husdjur
 • Verben to be, to have
 • Användandet av plural - s 
 • Användandet av a/an
 • Användandet av there is/there are 
 • Läsförståelse
 • Hörförståelse
 • Skriva texter med olika syften

 Hur gör vi:

 • Vi tittar på bilder, läser texter och tittar på nya ordgrupper för att bygga upp ordförrådet.
 • Vi läser och lyssnar på texter enskilt/tillsammans.
 • Vi gör övningar digitalt.
 • Vi övar på att på att tala och ge instruktioner med hjälp av bilder i workbook.
 • Vi läser högt/tyst och lyssnar till instruktioner via digitala övningar.
 • Vi skriver och ger instruktioner med hjälp av workbook.
 • Vi övar på grammatik kopplat till texten 

 

Du kommer bedömas enligt:

 • din förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
 • din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift. 

Bedömningen sker genom:

 • Samtalsövningar
 • Skrivuppgifter
 • Digitala övningar
 • Deltagande under lektionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  C 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
  En  C 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  C 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6

Matriser

En
Skills, kunskapsmål Unit 1, elevens självskattning

Kunskapsmål Unit 1, vad kan du?

Läsa, höra, skriva och tala
Jag behöver träna mer på att:
Jag kan:
Läsa
Läsa och förstå en beskrivning av en familj.
Läsa och förstå en beskrivning av en familj.
Höra
Förstå när någon berättar om sin familj på tydligt talad engelska.
Förstå när någon berättar om sin familj på tydligt talad engelska.
Skriva
Skriva en text och berätta om en familj.
Skriva en text och berätta om en familj.
Tala
Berätta om en familj och dess familjemedlemmar.
Berätta om en familj och dess familjemedlemmar.

Checklista för språkliga företeelser. Vad kan du?

Jag behöver träna mer på att:
Jag kan:
Plural
Exempel: cat - cats, peach - peaches
Använda plural -s / -es
Använda plural -s / -es
a/an
Exempel: a child, an alien
Använda a / an
Använda a / an
There is/ there are
Exempel: there is a book on the table, there are two books on the table.
Använda there is / are
Använda there is / are
Verbet ”to be”
Exempel: I am, you are, he is, etc.
Använda verbet ”to be”
Använda verbet ”to be”
Verbet ”to have”
Exempel: I have, you have, he has, etc.
Använda verbet ”to have”
Använda verbet ”to have”

Ordkunskap

Ord som du behöver när du ska beskriva en familj.
Jag behöver träna mer på att:
Jag kan:
Familjemedlemmar
Exempelvis: mother, father, sister, brother, siblings, grandmother, grandfather, aunt, uncle, cousin, stepsister.
Namn på familjemedlemmar.
Namn på familjemedlemmar.
Ålder
Exempel: I am 10 years old, he is five years old.
Berätta hur gammal någon är.
Berätta hur gammal någon är.
Husdjur
Exempel: dog, cat, hamster, guinea pig, budgie, pet snake, mouse, parrot, rabbit.
Namnen på några husdjur.
Namnen på några husdjur.
Yrken
Exempel: teacher, police officer, doctor, scientist, postman, hairdresser, dentist, vet.
Några olika yrken.
Några olika yrken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: