Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollstavar

Skapad 2020-12-11 09:38 i Nya Rydsskolan F-6 Linköping
En uppgift som fokuserar på att ge eleverna en grund i att forma trä. I uppgiften får eleverna arbeta med rasp, fil och slippapper. Arbetsområdet förväntas ta 7 st lektioner.
Grundskola 1 – 3 Slöjd
Det första du kommer få göra i trä- och metallslöjden är en egen trollstav med låda. Du kommer själv få bestämma hur din trollstav ska se ut. Att göra en trollstav med låda kommer ta 7 lektioner.

Innehåll

Övergripande syfte från Läroplanen

Under arbetsområdet ska vi arbeta med att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Vad du ska få lära dig

Under arbetsområdet kommer du få lära dig att forma trä. Du kommer träna på att använda verktygen rasp, fil och sandpapper.

Under arbetsområdet kommer du få lära dig att måla trä. Du kommer träna på att blanda färger och måla. Du kommer också träna på att lacka.

Under arbetsområdet kommer du få lära dig namnet på några svenska träslag.

Under arbetsområdet kommer du få lära dig att göra en låda i kartong. Du kommer träna på att mäta.

När du är klar kommer du få berätta om trollstaven och vi kommer lägga upp bilder på Nya Rydsskolans instagram.

Arbetssätt - Så här kommer vi att arbeta

I början av varje lektion kommer vi ha en kort genomgång av ett nytt moment. Efter genomgången kommer vi arbeta enskilt vid våra platser. I slutet av lektionen kommer vi tillsammans att hjälpas åt att städa salen.

Lektionsplanering

Att göra en trollstav kommer ta flera lektioner.

Lektion nr. 1

Vi kommer gå igenom hur man sågar av en rundstav till en trollstav. Vi kommer också gå igenom hur man gör rundstaven spetsig med en rasp. Efter genomgången kommer du såga av rundstaven till trollstaven och göra den spetsig med en rasp. Blir du klara med spetsen kommer du få välja form på din trollstav och börja raspa fram formen. 

Lektion nr. 2

Vi kommer gå igenom skillnaden mellan rasp och fil och vilket verktyg som ska användas när. Efter genomgången kommer du fortsätta arbeta med raspen för att göra trollstaven spetsig. Alla kommer bli klara med spetsen och börja raspa fram formen. Blir du klar med formen kommer du få börja ta bort raspmärkena med en fil.

Lektion nr. 3

Vi kommer gå igenom hur man använder sandpapper. Efter genomgången kommer du fortsätta arbeta med raspen och filen för att bli klara med formen och ta bort alla raspmärken. Du kommer också börja göra trollstavarna lena med hjälp av sandpapper.

Lektion nr. 4

Vi kommer gå igenom hur man målar med akrylfärg och hur man städar efter sig vid målarbänken. Efter genomgången kommer du fortsätta göra trollstaven len. När trollstaven är len ska den grundmålas svart. Samtidigt som färgen torkar kommer du börja klippa ut lådor till trollstaven. När färgen har torkat ska du börja måla trollstaven.

Lektion nr. 5

Vi kommer gå igenom hur man lackar trollstaven och varför. Efter genomgången kommer du fortsätta måla. När trollstaven är färdigmålad ska den lackas. Samtidigt som färgen och lacken torkar kommer du fortsätta arbeta med lådor till trollstavarna.

Lektion nr. 6

Vi kommer prata om olika träslag. Efter genomgången kommer vi göra klart trollstavarna och lådorna. Blir du klar kommer du få göra en beskrivning av sin trollstav.

Moment - Trollstav

 1. Mät hur lång trollstaven ska vara och rita ett sträck vart du ska såga.
 2. Såga av rundstaven med hjälp av en ryggsåg.
 3. Gör rundstaven spetsig med en rasp.
 4. Välj form på trollstaven.
 5. Raspa fram trollstavens form.
 6. Ta bort raspmärkena med en fil.
 7. Slipa trollstaven len med sandpapper. Börja med P60 använd sedan P80 och sist P100.
 8. Grundmåla trollstaven svart.
 9. Blanda färg och måla trollstaven.
 10. Lacka trollstaven. 

Bedömning - Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Under arbetsområdet kommer du bedömas utifrån matrisen trollstavar.

Elevens delaktighet och inflytande - Vad kan du påverka?

Under arbetsområdet kommer du få välja form och utseende på din trollstav.

Begreppslista

Ryggsåg: En såg som har en hård rygg.

Rundstav: En rund träbit.

Rasp: Ett verktyg som används för att forma trä med. Raspen har ett mönster som ser ut som små trianglar på sig.

Fil: Ett verktyg som används för att forma trä med. Filen har ett mönster som är randigt eller ser ut som små kvadrater på sig.

Slippapper: Ett papper som används för att göra trä och metall lent.

Akrylfärg: En målarfärg som är gjord av olja.

Lack: En genomskinlig färg som används för att skydda din trollstavs yta.

Vax: En klibbig färg som blir genomskinlig och används för att skydda din trollstavs yta.  

Len: En yta som är Mjuk och slät.

Sträv: En yta som är ojämn. Motsatsen till len.

Inspiration

Trollstavarna vi gör kommer vara inspirerade av böckerna och filmerna om Harry Potter.

Nedan är en trailer till filmen Harry Potter och de vises sten (2 min 10 sekunder). 

Elevexempel

Uppgifter

 • Skapa en trollstav

 • Ollivanders låda

 • Trollstavens magi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Trollstavar

Har ännu inte grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Skapa föremål i olika material
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att skapa en trollstav.
Kan skapa en trollstav på ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Kan skapa en trollstav på ett noggrant och självständigt sätt med hjälp av instruktioner.
Kan skapa saker i olika material på ett mycket noggrant och självständigt sätt med hjälp av instruktioner.
Använda verktyg, redskap och maskiner
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att använda verktygen rasp, fil och sandpapper.
Kan använda verktygen rasp, fil och sandpapper på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Kan använda verktygen rasp, fil och sandpapper på ett säkert sätt som fungerar bra i slöjdarbetet.
Kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i slöjdarbetet.
Inspiration och skapande
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att hitta inspiration för skapande.
Kan behöva stöd i att ge förslag till inspiration och skapande.
Kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns att inspirera till skapande.
Kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns att inspirera till skapande. Söker själv efter saker att inspireras av. Arbetar på ett självständigt sätt.
Arbetsprocessen
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att driva arbetet framåt.
Kan behöva stöd i att driva arbetet framåt.
Kan driva arbetet framåt ganska självständigt.
Kan driva arbetet framåt på ett självständigt sätt.
Tolka uttryck
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att tolka berätta om sin trollstav.
Kan berätta om sin trollstav och för då enkla resonemang om färg, form och material.
Kan berätta om sin trollstav och för då utvecklade resonemang om färg, form och material.
Kan tolka slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: