👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5 "Serier" vt-21

Skapad 2020-12-11 10:54 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Gillar du serier? Vilka är dina favoriter? Bamse, Spindelmannen eller kanske Tintin? Vad är det som gör att du gillar just dem? Med humor, spänning och inlevelse i bild och enkla pratbubblor tar serietecknaren med dig ut på en upplevelse. När du läst och förstått hur serier är gjorda är det dags för dig att prova på att göra en egen serie.

Innehåll

Mål

Målen för arbetsområdet är att eleverna ska:

• Utveckla sitt skriftspråk inom genren serier

• Använda bilder som ett sätt att kommunicera

• Lära sig hur man bygger upp en serie

• Lära sig hur man använder språket och pratbubblorna när man gör serier

• Läsa olika serier samt samtala om dessa

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att studera, läsa och diskutera olika serier. Vi kommer även att planera och rita en egen serie.

Du ska konstruera en egen serie med både bild och text.

Visa din kunskap - Bedömning

Jag bedömer din delaktighet i diskussioner och arbetsuppgifter under lektionerna. Jag bedömer även hur du lyckats använda dina kunskaper när du konstruerat en egen serie.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Svenska åk 5 Serier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vad är en serie?
Att ha kunskaper om genren
Du har viss kännedom om vad som utmärker serier och kan ge något exempel på detta.
Du har god kännedom om vad som utmärker serier och kan ge exempel på detta.
Du har mycket god kännedom om vad som utmärker serier och kan ge utvecklade exempel på detta.
Skriva
Att skriva med innehåll och struktur
Du har skrivit en serie med enkelt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du har skrivit en serie med utvecklat innehåll och fungerande struktur.
Du har skrivit en serie med väl utvecklat innehåll och i väl fungerande struktur.
Bild och text
Att skapa bilder som förstärker budskapet i texten
Du har skapat bilder som till viss del förstärker innehållet i din text.
Du har skapat bilder som förstärker innehållet i din text.
Du har skapat bilder som mycket väl förstärker innehållet i din text.