Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 8 ht 2020 Tal, Geometri, Algebra

Skapad 2020-12-11 11:02 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 8 – 0 Matematik
Under terminen gång kommer vi att arbeta med Tal såväl positiva som negativa. Även tal skrivna i potensform kommer vi att lära oss förstå. Vi kommer också lära oss hur vi beräknar area av olika geometriska figurer och sedan beskriva dem med rätt enhet. Inom Algebra lär vi oss skapa uttryck för hur vi räknar ut något utan att vi vet värdet. Dessa uttryck förenklar vi sedan. Vi tecknar även uttryck för geometriska mönster. Dessutom lär vi oss lösa problem med ekvationer.

Innehåll

Inom kapitel Tal kommer du att lära dig om:

Siffror, tal, negativa tal, potens, potensform, bas, exponent.

Inom kapitel Geometri kommer du att lära dig om:

Area, yta, kvadratmeter, kvadratdecimeter, kvadratcentimeter, rektangel, bas, höjd, parallellogram, triangel, cirkel, radie, hektar, kvadratkilometer, skala, spegling, rotation.

Inom kapitel Algebra kommer du att lära dig om:

Uttryck, variabel, ekvation, obekant, prövning

Efter varje kapitel genomför di en diagnos för du ska se vad du behöver träna mer på. 

När vi kommit halvvägs in i terminen, efter ca kap 1 och 2 har vi ett mitterminsprov.

Som avslutning av terminen har vi ett terminsprov som testar alla tre kapitel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: