👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk8- ht-vt 2020-2021

Skapad 2020-12-11 11:52 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 – 0 Matematik
Under våren arbetar vi vidare med Gemoetri som vi började med i höstas. Du kommer lära dig mer om tvådimensionella och tredimensionella former och hur geomtriska förmler används för att lösa problem.

Innehåll

Boken Prio åk 8 s 86-131

Vi arbetar med matteboken, mattektiviteter, Matteappen m.m.

Du kommer ha tillgång till ett formelblad.

 

Arbetsområdets innehåll:

 

3.1 Cirkelns omkrets.

3.2 Cirkelns area

3.3 Begränsningsyta och mantelyta

3.4 Volym av rätblock

3.5 Volymenheter

3.6 Volym av prisma och cylinder

3.7 Volym av kon, pyramid och klot

3.8 Formler

 

Begrepp du ska kunna:

medelpunkt

radie

diameter

pi

omkrets

area

enheter

cirkelsektor

medelpunktsvinkel

dimension

geometrisk kropp

kub

rätblock

cylinder

prisma

kon

pyramid

klot

begränsningsyta

mantelyta

sfär

volym

Veckoplanering

vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Fredag

Läxor

49

Rep. Negativa tal

Ni får tillbaka provet.  Intro. Geometri

3.1 Cirkelns omkrets Sambandet mellan omkrets och diameter

3.1 Cirkelns omkrets.

Sidor 88-91

Gör klart en nivåer

Sidor 90-91.

50

Göra klart den andra nivå, sidor 90-91.

3.2 Cirkelns area, sidor 92-96. Öva med en nivå.

Rep.  3.2 Cirkelns area, sidor 92-96.  Gör klart en nivå och börja med den andra nivå

Rep.  3.2 Cirkelns area, sidor 92-96.  Gör klart den andra nivå.

 

51

Gör klart två nivåer av 3.2. Börja med 3.3 Begränsningsyta och mantelyta.

3.3 Begränsningsyta och mantelyta, sidor 97- 102. Öva med en nivå sidor 97- 102.

3.3 Begränsningsyta och mantelyta. Gör klart den andra nivå sidor 97- 102. 

Skolavslutning

God jul!

Jullov

2

Rep. 3.1, 3.2 och 3.3

Rep. 3.3 Begränsningsyta och mantelyta, sidor 97- 102. 

3.4 Volym av rätblock, sidor 104-106

Repetition av 3.4 Volym av rätblock, sidor 104-106

Gör klart två nivåer

Sidor 100-102

3

Mer stöd i matte.

Repetition för före veckan. Gör klart två nivåer av 3.4.

Avsnitt 3.5 Volymenheter, sidor 108-110. Öva med en nivå eller två nivåer.

Repetition av 3.5 Volymenheter, sidor 108-110. Gör klart den andra nivå.

3.6 Volym av prisma och cylinder, sidor 111–113. Gör klart en nivå

Gör klart två nivåer

i 3.5.

Gör klart en nivå

i 3.6.

4

Mer stöd i matte.

Repetition för före veckan. Rep. Av 3.6. Gör klart den andra nivå av 3.6.

Repetition av 3.6 Volym av prisma och cylinder, sidor 111–113. Gör klart en nivå.

3.7 Volym av kon, pyramid och klot, sidor 114-117

Repetition av 3.7. Öva med den andra nivån eller gör klart två nivåer

 

Gör klart två nivåer

i 3.7.

Gör klart en nivå

i 3.8.

5

Mer stöd i matte.

Repetition för före veckan. Rep. Av 3.7. Gör klart den andra, sidor 119.

3.8 Formler, sidor 118- 119.

 

Repetition av 3.8

Gör klart två nivåer av 3.7 och 3.8

 

6

Mer stöd i matematik

Repetition av 3.1, 3.2, 3.3

Repetition av 3.4, 3.5, 3.6, 3.7

Öva själv med alla avsnitt eller på resonemang, kommunikation och problemlösning

 

7

Mer stöd i matte

Repetition inför provet

Prov del 1, E-C

Prov del 2, C-A.

 

             

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9