Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2020-12-11 13:25 i Västra Karups skola Båstad
Inom arbetsområdet Argumenterande text kommer du att få kunskap om hur en argumenterande text är uppbyggd samt att träna dig i attt skriva en insändare.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
I en argumenterande text ger skribenten sin egen personliga åsikt om ett ämne och försöker påverka läsaren att tycka att den åsikten är riktig. Argumenterande texter skrivs för att få andra att tänka på ett visst sätt eller göra något speciellt.

Innehåll

 

Begrepp

tes/inledning, argument, motargument, argumenterande text och slutsats/sammanfattning 

Lärande

Under det här arbetsområdet får du:

 • Förstå syftet med en argumenterande text
 • Lära dig att använda textens språkliga drag som bl.a tar upp känsloladdat och faktabaserat språk
 • På egen hand kunna planera och skriva en argumenterande text utifrån några ämnesval

Arbetssätt

 • Vi läser argumenterande texter som vi diskuterar syfte, mottagare och olika argument kring.
 • Vi tränar på att hitta argument både för och emot i olika texter
 • Vi läser och tittar på hur texten är uppbyggd och vilka ord som är typiska.
 • Eleverna skriver egna argumenterande texter.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Planera och skriva såväl en argumenterande text med hjälp av en mall.
 • Använda dig av relevanta argument.
 • Att du har en tydlig åsikt i din text.
 • Ordvalet uppvisar viss variation. 
 • Att Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet. Till exempel punkt, stor bokstav och styckesindelning. 

 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Svara på frågor som hör till texterna du läser.
 • Planera och skriva en argumenterande text både gemensamt och enskilt.
 • Använda dig av en i huvudsak fungerande struktur och en viss språklig variation. 
 • Vara delaktig i diskussioner kring hur du arbetar med argumenterande text.

Uppgifter

 • Frågor om argumenterande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text

Träna mer
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Innehåll
Träna mer
Du skriver en argumenterande text där du har en inledning med tydlig åsikt. Du har enkla argument som stödjer din åsikt.
Du skriver en argumenterande text där du har en inledning som förklarar din åsikt på ett tydligt sätt. Du har relativt tydliga argument och motargument som är som stödjer din åsikt.
Du skriver en argumenterande text där du har en inledning som förklarar din åsikt på ett tydligt sätt. Du har välformulerade och tydliga argument och motargument som stödjer din åsikt.
Struktur
Träna mer
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom t ex inledning, argument , motargument, sammanfattning och styckeindelning.
Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, argument, motargument, sammanfattning och styckeindelning. Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men finns.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en välfungerande inledning, argument, motargument , sammanfattning och styckeindelning. Textuppbyggnaden stöds av flera och varierande sambandsord.
Språk
Träna mer
Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad.
Ordvalet är varierat och passar uppgiften. Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad.
Helhetsbedömning
Behöver stöd för att följa instruktionen och skriva en insändare som innehåller ett eller flera tydliga argument.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en argumenterande text. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, och mottagare.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar relativt väl som en argumenterande text. Textens innehåll och form är relativt väl passade till syfte och mottagare.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar väl som en argumenterande text. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: