Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English for Young Learners-Small Steps 1

Skapad 2020-12-11 17:02 i Kulparkskolan Lunds för- och grundskolor
Small Steps 1 är en arbetsbok där vi får följa Julie och Joshua genom olika övningar.
Grundskola 2 Engelska
Lektionerna bygger på boken Small steps 1, English Exercises for Beginners. I boken får eleverna följa barnen Julie och Joshua. Eleverna kommer få lära sig nya ord och arbeta med olika övningar.

Innehåll

Läsåret 2020-2021 årskurs 2.

Undervisningens innehåll: Vad?

Under läsåret kommer vi att arbeta med följande teman: 

 

·         siffror, djur, färger, kroppsdelar, kläder, veckodagar, mat/dryck

·        meningsbyggnad, singular/plural, have/has, haven´t/hasn´t, can/can´t 

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att arbeta med Small Steps 1 tillsammans, i par och enskilt. Kunskaperna och färdigheterna tränas i skriftliga och muntliga uppgifter.

       Genomgångar och diskussioner i hel- och halvklass.

      Arbeta i arbetsboken Small steps både enskilt och i par. 

 

Bedömning

Bedömningen av arbetet kommer att ske under arbetets gång. 

Du ska visa att du kan:

* förstå och använda enkla ord, uppmaningar och vardagsfraser

* förstå talad och skriven engelska

* förstå och översätta enkla ord och fraser.

* prata och skriva engelska

 

     Du deltar i:

gemensamma genomgångar och samtal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: