Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva reportage

Skapad 2020-12-12 08:34 i Ljungsbro skola Linköping
Att kunna skriva ett reportage och inspirera människor omkring dig är en bra egenskap. Under några lektioner kommer vi att lära oss tillsammans genom kamratrespons att skriva bra reportage.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer under några lektioner att träna på och utveckla er förmåga att skriva. Denna gång ska vi träna på att skriva reportage. Reportage är en längre journalistisk berättelse. Du kommer sedan att få göra en intervju på din prao-plats och skriv ett reportage utifrån det. Du ska också redovisa ditt reportage muntligt i mindre grupper när det är klart.

Innehåll

Syftet med området

Syftet med att skriva är att du ska:

 • utveckla förmågan att formulera dig skriftligt
 • anpassa språket i din text efter att det är ett reportage och efter den som ska läsa texten.
 • utveckla förmågan att använda en meningsbyggnad som passar den text du skriver, stava rätt samt använda korrekt skrivregler 

 

Arbetssätt

Vi kommer under arbetet läsa och analysera andras reportage och gå igenom hur reportaget är uppbyggt. Drefter ska du intervjua en person på din praktikplats vecka 39 och utifrån det skriver du ett eget reportage, som sammanställs efter praktikveckan. Du kommer även att hålla en muntlig presentation om ditt reportage i liten grupp.

 

Kunskapskrav och bedömning

 

Uppgifter

 • Att skriva reportage

 • Inför praktik och göra ett reportage

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Skriva reportage

Bedömning
F
Bedömning
E
Bedömning
C
Bedömning
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: