Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolonier, upptäckter och revolutioner

Skapad 2020-12-12 16:34 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Under 1700 - 1900-tal lägger Europa världen för sina fötter och utvecklas tekniskt från jordbrukssamhälle till industrisamhälle med “hjälp” av råvaror och arbetskraft från kolonierna. Förändringen är långsam och sprider sig långsamt över Europa, med start i Stor Britannien.
Grundskola 8 Historia
I detta område ska vi lära oss mer hur grunden till vårt moderna samhälle formades under århundradena 1400-talet fram till 1800-talet. Vi kommer gå igenom hur Européerna upptäckte världen (Renässansen), hur och varför vår världsdel erövrade övriga världen (kolonialismen och imperialismen), samt vilka konsekvenser detta fick för vår egen utveckling med tre olika revolutioner: Det amerikanska frihetskriget, Franska revolutionen och om vi hinner: Industriella revolutionen.

Innehåll

I området kommer vi lägga störst tyngd på Amerikanska frihetskriget och Franska revolutionen. Du kommer få göra ett bakgrundsarbete om personer och deras uppfinningar eller upptäckter under perioden 1400 - 1800-tal. Under arbetets gång kommer vi diskutera mycket kring bilder från tiden, källkritik och stor tyngd läggs på dig att klara eget arbete inför redovisning. Vi kommer redovisa med olika förhör och genom diskussioner, både enskilt i grupp. Du kommer möta många olika nya begrepp som du kommer behöva för att lösa dina uppgifter och förstå mer av dagens samhälle!

//Martin R.

Matriser

Hi
Kolonier, industrier och revolutioner

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Vad hände, vem gjorde vad?
Du har ännu inte visat baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Förändringar? Orsaker och konsekvenser?
Du kan ännu inte diskutera hur samhället förändrades, vad människor gjorde, hur de levde. Du kan inte diskutera orsaker och sammanhang
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändrades, varför det förändrades och vilka konsekvenser detta gick genom att berätta om och diskutera hur tidsperioden människorna levde i påverkade deras liv och åsikter.
Du kan diskutera på ett bra sätt hur samhället förändrades, varför det förändrades och vilka konsekvenser detta gick genom att berätta om och diskutera hur tidsperioden människorna levde i påverkade deras liv och åsikter.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändrades, varför det förändrades och vilka konsekvenser detta gick genom att berätta om och diskutera hur tidsperioden människorna levde i påverkade deras liv och åsikter.
Sammanhang tidsperioder
Du kan ännu inte undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du kan ännu inte beskriva hur olika tidsperioder hänger ihop.
Du kan undersöka på ett enkelt sätt hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien och beskriver detta på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka på ett utvecklat sätt hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien och beskriver detta på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka på ett avancerat sätt hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien och beskriver detta på ett avancerat sätt.
Fortsättningen i framtiden
Du kan ännu inte diskutera hur du tror att förändringar skulle kunna fortsätta inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer. Du motiverar ännu inte det du tror med exempel från förr och nu.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur du tror att förändringar skulle kunna fortsätta inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer. Du motiverar det du tror med enkla exempel från förr och nu.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur du tror att förändringar skulle kunna fortsätta inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer. Du motiverar det du tror med goda exempel från förr och nu.
Du kan diskutera på ett avancerat sätt hur du tror att förändringar skulle kunna fortsätta inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer. Du motiverar det du tror med mycket goda exempel från förr och nu.
Användande av historia
Du kan ännu inte diskutera hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du kan inte heller diskutera hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Du kan diskutera på ett avancerat sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett avancerat sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Källor
Du kan ännu inte använda historiska källor för att dra slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar ännu inte om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan på ett enkelt sätt använda historiska källor för att dra slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan på ett utvecklat sätt använda historiska källor för att dra slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan på ett avancerat sätt använda historiska källor för att dra slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett avancerat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Begrepp
Du kan ännu inte använda historiska begrepp.
Du kan på ett enkelt sätt använda vissa historiska begrepp när du studerar och diskuterar historia, samt använder källorna.
Du kan på ett utvecklat sätt använda flera historiska begrepp när du studerar och diskuterar historia, samt använder källorna.
Du kan på ett avancerat sätt använda historiska begrepp när du studerar och diskuterar historia, samt använder källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: