Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4 - Läsa

Skapad 2020-12-12 16:38 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Svenska ÅK 6 - Område "Läsa".

Innehåll


Bedömning:

 • Tyst läsning av egen vald bok.
 • Gruppläsning.
 • Uppföljning av uppgifter.
 • Bearbetning av text.
 • Textsamtal med uppgifter.

Tidsplan / Lektionsplanering:
Planeringen sträcker sig över vårterminen i åk 4

Språkmål:

Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Läsa

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Läsa
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du läser ålderstypiska böcker med flyt.
Du läser ålderstypiska böcker med gott flyt
Du läser olika typer av skönlitterära böcker med mycket gott flyt
Läsförståelse
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du läser ålderstypiska texter och förstår det som som återges direkt i texten.
Du läser ålderstypiska texter och kan läsa mellan raderna, dra enkla slutsatser av det du läst.
Du läser olika slags texter och kan dra slutsatser av och tolka det du läst.
Återberätta
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du gör enkla sammanfattningar av det du läst.
Du gör sammanfattningar och kan reflektera över det du läst.
Du gör utvecklade sammanfattningar och reflektioner kring det du läst
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: