Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ty åk 6 ht-20

Skapad 2020-12-12 19:09 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Deutsch, Herbst 2020

Innehåll

Arbetsområden

Under veckorna 35 - 48 har vi arbetat med:

- Hur man hälsar och presenterar sig själv.

- Hur man räknar till 20. 

- Hur man pratar om pengar och telefonnummer.

- Månaderna.

- Hur man uttalar β, z, ei och eu.

- Alfabetet.

- Personliga pronomen: ich, du, er, es, sie, wir ihr, sie, Sie.

- Skillnaden mellan tilltalet du och Sie

- Böja verben heiβen, sein, kommenwohnenhaben, gehenbezahlen i presens (nutid)

- De tyska orden för olika familjemedlemmar. 

- De tyska orden för olika husdjur. 

- Klockan/tid.

 

Målet med arbetsområdena är att utveckla din förmåga att:  

  • förstå innehållet i talat språk och korta texter,
  • formulera dig i tal och skrift,
  • arbeta med språkets uppbyggnad t.ex. grammatik, ordföljd, fraser.
  • muntligt presentera dig själv.
  • skriva en kort presentation om dig själv.
  • läsa och lyssna på texter, t.ex. dialoger.

 

Arbetssätt:

  • arbeta med språkets uppbyggnad t.ex. grammatik, ordföljd, fraser.
  • muntligt presentera dig själv.
  • skriva en kort presentation om dig själv.
  • läsa och lyssna på texter, t.ex. dialoger.

 

Detta har bedömts:

- Din förmåga att förstå det du läser och lyssnar på.

- Din förmåga att göra dig förstådd muntligt och skriftligt. 

 

Detta har testats vid läxförhör, under lektionerna och vid provtillfällen. 

Matriser

M2
Matris i tyska 6-9

E
C
A
Lyssna - reception
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa - reception
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala - produktion, interaktion
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriva - produktion
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: