Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik HT20-VT21

Skapad 2020-12-13 01:43 i Wieselgrensskolan Helsingborg
En PP som behandlar atom- och kärnfysik.
Grundskola 9 Fysik
I atomfysik studerar man hur atomerna är uppbyggda. Kärnans uppbyggnad blir extra viktig när vi tittar närmare på radioaktiva ämnen, d v s kärnfysik. Vi kommer att titta på vad radioaktiviteten kan användas till och vilka för- och nackdelar det finns med detta.

Innehåll

Undervisningens innehåll

När du arbetat med avsnittet kan du använda och förklara följande:

- atomens uppbyggnad (proton, neutron, elektron)
- atomnummer, atommassa/masstal, isotoper
- radioaktivitet/strålning - alfa-, beta- och gammastrålning
- risker med radioaktiv strålning
- användningsområden för radioaktiva ämnen
- fusion och fission
- Kärnkraftverkets uppbyggnad och funktion, fördelar och nackdelar energikällan.
- Radioaktivitetens historia: bomber, olyckor och utveckling
- Kol-14-metoden

 

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

- Gemensamma genomgångar
- Filmer
- Laboration
- Arbete med uppgifter och frågeställningar
- Diskussioner och grupparbete

 

Bedömning

Du kommer att bedömas på följande: 

- ditt deltagande i diskussionsuppgifterna och grupparbete mm
- ditt deltagande i laborationen
- kunskaperna du uppvisar på provet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik Kärnfysik

E
C
A
Muntlig kommunikation
Du ger förslag på svar Följer diskussioner
Du motiverar hur du kommer fram till ditt förslag Deltar i diskussioner
Du motiverar för varför du kommer fram till slutsatser. Deltar i diskussioner samt fördjupar och bredda dem
Skriftlig kommunikation
Tar del av information. Skapar enkla texter som svarar på givna frågor
Söker information samt skapar texter som förklarar ”hur” samt tänker på syfte och målgrupp
Söker och bearbetar informationen så den passar i nya situationer. Skapar välutvecklade texter som förklarar varför samt anpassar den till syfte och målgrupp
Laboration
Du genomför planerade undersökningar Du följer givna frågeställningar Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Du genomför planerade undersökningar Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak ändamålsenligt sätt
Du genomför planerade undersökningar Du använder utrustning på ett säkert , ändamålsenligt och effektivt sätt
Dokumentation av laboration
Du har en enkel laborationsrapport som svarar på vad som händer
Du formulerar egna frågeställningar inom det givna Du har en utvecklad laborationsrapport som förklarar hur saker fungerar
Du formulerar egna frågeställningar och kan sätta de i nya sammanhang Du har en välutvecklad laborationsrapport som förklarar hur och varför samt drar resultaten till nya situationer.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper som du visar genom att ge exempel och beskriva dessa. Du kan beskriva begrepp, modeller och teorier. Du beskriver enkla samband inom det specifika ämnesområdet
Goda kunskaper som du visar genom att förklara hur och visa på samband inom dessa Du förklarar hur och kan använda dig av begrepp, modeller och teorier. Förklara mera ingående och komplexa samband inom det specifika ämnesområde
Du har Mycket goda kunskaper som du visar genom att förklara hur och varför och visa på samband inom dessa och kan sätta de i andra sammanhang Du förklarar hur och varför och kan använda dig av begrepp, modeller och teorier. Du förklarar komplexa samband och koppla ihop dessa med andra ämnesområden.
Samhällskoppling av begrepp
Du ger exempel på och beskriver några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor. Du beskriver frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling
Du förklarar hur och visar på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor. Du kan förklara hur gällande frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling fungerar
Du förklarar hur och varför kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor och kan sätta dem i nya sammanhang. Du kan förklara varför gällande frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling fungerar och hänger ihop
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: