Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalitet Ängen 20/21

Skapad 2020-12-13 07:02 i Backebo Dibber Sverige AB
Förskola
”Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.” (Lpfö-18)

Innehåll

På Ängen kommer barnen att få skapa egna filmer med appen Stop Motion. Denna app skapar filmer utifrån en mängd bilder som barnen tar. Föremålen i filmen flyttas bit för bit och när bilderna sätts ihop så blir det en film och föremålen ser ut att röra sig. Det går att lägga till ljud när filmen är klar. Vi kommer att arbeta med detta i grupperna men barnen får även möjlighet att skapa filmer när de önskar.

Filmerna kan sedan utvecklas och vi kommer att göra filmer genom att använda green screen och iMovie. Genom att använda green screen kan vi förändra bakgrunden på filmerna så det ser ut som att föremålen eller figurerna befinner sig t.ex. under vatten eller i djungeln.

Vi kan även använda green screen till att manipulera bilder. T.ex. så kan vi ta kort på barnen i gruppen och få det att se ut som om de sitter på ett djur eller en bokstav.

Lärplattorna används även till att söka information tillsammans eller att se på korta pedagogiska filmer från UR. Vissa pedagogiska appar/spel kan även användas.

Qr-koder kommer också att användas.

Syfte

Syftet med det digitala arbetet är att, i enlighet med läroplanen, grundlägga ”ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik” och skapa en grund till en källkritisk förståelse.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
 • Kap 1. FÖRSKOLANS UPPDRAG Kommunikation och skapande
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: