Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - minoritetsspråk (Sve 2)

Skapad 2020-12-13 11:00 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Minoritetsspråkens framtid är oviss. I den här uppgiften tar du ställning och försvarar din tes.

Innehåll

Material på Teams.

Uppgifter

  • Utredande text

Matriser

Sve
Argumenterande text

E
C
A
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.
Med utgångspunkt från detta eleven kan skriva argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven kan i skriftlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: