Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2020-12-13 11:45 i Klaraskolan Halmstad
Grundskola 8 Kemi
Hur vet jag om ett ämne är surt eller basiskt? Är det farligt att undersöka syror och baser? Hur kan vi undersöka om något är surt eller basiskt? I detta arbetsområde kommer vi arbeta med egenskaperna hos syror och baser, syror och baser som finns runtomkring oss i vardagen och hur de påverkar vår miljö på olika sätt.

Innehåll

Konkreta mål:

 • Känna till sambandet mellan syror och vätejoner
 • Vid namn, kemisk beteckning och efter egenskaper kunna skilja några vanliga svaga och starka syror
 • Känna till sambandet mellan baser och hydroxidjoner
 • Vid namn, kemisk beteckning och efter egenskaper kunna skilja några vanliga svaga och starka baser
 • Känna till pH-skalan och olika typer av indikatorer
 • Veta skillnaden mellan en molekyl och en sammansatt jon
 • Veta varför man bör vara så försiktig när man laborerar med syror och baser
 • Veta hur syror och baser kan påverka vår livsmiljö, t ex försurning
 • Veta vilken kemikalier man använder till propplösare i avlopp och hur det fungerar
 • Veta hur syror och baser används i vår vardag eller i industrin

 

När du har arbetat med avsnittet kan du:

 

 • ge exempel på några indikatorer och deras egenskaper

 • redogöra för pH-skalan och pH-värdena för en syra, en bas och en neutral lösning

 • redogöra för syrors och basers egenskaper

 • redogöra för några vanliga syror och baser och deras egenskaper

 • redogöra SIV-regeln

 • att syror kan avge vätejoner

 • att baser kan ta upp vätejoner

 • förklara vad som sker vid neutralisation och en utspädning

 • redogöra för hur ett salt kan bildas

 • ge exempel på några salter och deras egenskaper

 

Läs igenom anteckningar från genomgångar och tänk på vilka laborationer ni genomfört.

 

Frågeställningar när det gäller syror:

 • Vad är skillnaden mellan en svag och en stark syra?

 • Vad innehåller alla syror?

 • Vilket pH-värde har syror?

 

Frågeställningar när det gäller baser:

 • Vad är skillnaden mellan en stark och svag bas?

 • Vad innehåller alla baser?

 • Vilket pH-värde har baser?

 

Frågeställningar när det gäller salter:

 • På vilka sätt kan salter bildas?

 • Hur sätter man namn på salterna som bildas?

 • Hur ser de kemiska formlerna för de vanligaste syrorna och baserna ut?

 • Hur ser reaktionsformlerna ut och hur blir de balanserade?

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

 

 • Att skriftligen kunna förklara begrepp och frågeställningar vid prov

 • Redovisa eventuella laborationsrapporter enligt genomgången mall

 

OBS! Tänk på att vissa av frågeställningarna vid våra prov kan bygga på tidigare kunskaper. Från andra kapitel och andra ämnen. Det är det som menas med att göra kopplingar till kemiska modeller. 

 

 

Begrepp som du ska känna till:

 • Indikator
 • BTB
 • Fenolftalein
 • pH värde
 • pH-skala
 • Neutral lösning
 • Ammoniak (NH3)
 • Saltsyra (HCl)
 • Svavelsyra (H2SO4)
 • Salpetersyra (HNO3)
 • Starka och svaga syror/baser
 • Natriumhydroxid (NaOH)
 • Kaliumhydroxid
 • Svaveldioxid
 • Kvävedioxid
 • koldioxid
 • Joner
 • Vätejoner (H+)
 • Hydroxidjoner (OH-)
 • Neutralisation
 • Försurning
 • surt regn/nederbörd
 • urlakning
 • Buffert

Genomförande

 • Ha gemensamma genomgångar, undersökningar och experiment
 • Vi dokumenterar genomgångar samt viktiga begrepp
 • Arbetar med texter, lyssnar, diskuterar, läser och ser på filmer inom området
 • Söka fakta i böcker och på nätet
 • Vi arbetar enskilt, i liten grupp eller par
 • Avsluta med ett prov

 

Dokumentation och bedömning

 • För att visa att du klarar av arbetsområdet ska du som elev:
 • Vara aktiv i undersökningar
 • Dokumentera undersökningarna noggrant i din No bok
 • Skriftligt prov i slutet av kapitlet
 • Hur självständigt du arbetar

 

Filmlänkar: 

Översikt pH – Ugglans Kemi (ugglansno.se)

Indikatorer – Ugglans Kemi (ugglansno.se)

Syror – Ugglans Kemi (ugglansno.se)

Baser neutralisation – Ugglans Kemi (ugglansno.se)

joner: syror och baser – Ugglans Kemi (ugglansno.se)

NO-land: Syror och baser, del 1 | UR Play

NO-land: Syror och baser, del 2 | UR Play

NO-land: Joner | UR Play

 

Spellänkar:

Syror och baser: Träna gratis i spel • Kemi - Elevspel

Kemins grunder, syror och baser: Träna gratis i spel - Elevspel

Kemins grunder, syror och baser: Träna gratis i spel - Elevspel

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: