Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nåntunaskolan, musik, uttrycka sig om och resonera kring musik, åk 5

Skapad 2020-12-13 14:16 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 5 Musik
Du kommer i det här arbetsområdet få öva dig på att uttrycka dig om och resonera kring musik.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

 

Undervisningens innehåll

I första delen av detta arbetsområde kommer vi fokusera på att bygga upp en ordbank med musikaliska begrepp som kan användas när man uttrycker sig om musikupplevelser och resonerar kring musik. Du kommer vidare i arbetsområdet få öva dig på att uttrycka dig om musik från olika musikstilar, både i gemensamma diskussioner och enskilt. 

 

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande under lektionerna samt genom en individuell uppgift i slutet av arbetsområdet.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Kunskapskrav musik åk 1-6

Insats krävs
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Väl utvecklad nivå
Resonera om musicerande
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav.
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Upplevelser och påverkan av musik
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav.
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: