Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat Samhällsekonomi 9A ht20

Skapad 2020-12-13 15:00 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Samhällskunskap
Samhällets ekonomi.

Innehåll

 

 

Mål

Vi ska under detta arbetsområdet lära oss:

·         Hur pengar faktiskt fungerar

·         Vad är ett företag, handelsbolag, kooperativ med mera.

·         Vad kapitalism och planekonomi är och vad som skiljer dem åt

·         Hur det ekonomiska kretsloppet hänger samman

·         Investeringar

·         Privat ägande etc.

 

 

Bedömning

I bedömningen kommer prov och dina läxor att vägas in. Men även dina delaktighet under lektionerna kommer såklart att räkans in. Bedömningen kommer att göras enligt matrisen nedan. 

Uppgifter

 • Utbud och efterfrågan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Åsö Grundskola Samhällsekonomi

E
C
A
Faktakunskaper, begrepp och modeller.
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer (ekonomiska och politiska). I beskrivningar kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven har Goda kunskaper om olika samhällsstrukturer (ekonomiska och politiska). I beskrivningar kan eleven använda begrepp och modeller på ett fungerande sätt
Eleven har Mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer (ekonomiska och politiska). I beskrivningar kan eleven använda begrepp och modeller på ett välfungerande sätt
Resonemang
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Samt om hur samhällen påverkar varandra.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Samband
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan beskriva enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituationer. .
Eleven kan beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituationer.
Eleven kan beskriva komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituationer.
Perspektivbyten
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan undersöka enkla samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss delunderbyggda resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven kan undersöka förhållandevis komplexa samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang och relativt välunderbyggda argument och kan då förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven kan undersöka komplexa samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och välunderbyggda resonemang och relativt välunderbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: