Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage

Skapad 2020-12-13 14:54 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 9 Svenska
Ni har läst olika böcker om Andra världskriget och sedan skrivit reportage om huvudpersonen.

Matriser

Sv
Reportage

F
E
C
A
Skriva texter
  • Sv  E 9
  • Sv  C 9
  • Sv  A 9
Eleven har ännu inte nått alla delar av detta kunskapskrav.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
  • Sv  E 9
  • Sv  C 9
  • Sv  A 9
Eleven har ännu inte nått alla delar av detta kunskapskrav.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: