Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textanalys årskurs 7

Skapad 2020-12-13 17:48 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola F Svenska
Under detta arbetsmoment som ingår i ämnet textanalys ska vi arbeta med hur man förstår det man läser.

Innehåll

 

  • Tolka och analysera
  • Samtala och argumentera
  • Skrivteknik

Genom att lära sig en metod för att tolka och analysera texter kan man öka sin förmåga att ”läsa mellan raderna”. Att läsa mellan raderna betyder att man skall uppfatta något som författaren inte säger rakt ut. Man samlar in ledtrådar och lägger ihop dem för att förstå vad som har hänt. Man får ta hjälp av andra delar av texten / kortfilmen och sina egna erfarenheter för att uppfatta handlingen.

Vi ska under några lektioner arbeta med att analysera och tolka noveller. När vi läser och analyserar en text handlar det om att förstå syftet med texten och förstå vad den vill ge uttryckt  för i form av olika "bilder". Det svåra är inte alltid att förstå vad författaren / filmregissören menar utan att förklara våra egna tankar och känslor som vi får när vi läser en text. Här är det flera delar som ska samspela. 

Ni kommer att få skriva ett första utkast som jag sedan rättar och ger förslag på förbättringar, innan det slutgiltiga ska lämnas in.

 

Matriser

Sv
Textanalys

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Skrivteknik
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer..
Samtala och argumentera
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Du visar i huvudsak en fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. Framföra åsikter med enkla argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder enkla språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Du visar utvecklad kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan du ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Du väljer och använder då fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Du visar att du kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan du ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Du väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för göra sig förstådd.
Tolka och analysera
  • Sv
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Du visar utifrån egna erfarenheter och referensramar att du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du visar utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor att du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du visar utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor att du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: