Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7f, VT-21, Ma, Kap 4, "Bråk och procent"

Skapad 2020-12-13 18:44 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Vi jobbar med kapitel 4, "Bråk och procent" i boken PRIO 7

Innehåll

Bråk och procent

Centralt innehåll
  • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer.
  • Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden. 
 
Underlag för bedömning

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Den sker vid enskilt arbete, gruppdiskussioner, problemlösning enskilt och i gruppform och praktiska övningar.

 

Begreppslista och innehåll

bråk, täljare, nämnare, bråkform, blandad form, förlänga och förkorta bråk, enklaste bråk, räkna med bråk, procent, procentform, decimalform, andel, delen, det hela.

 

Bra hemsidor

Detaljerad veckoplanering hittar du i TEAMS

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: