Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och uppfinningar

Skapad 2020-12-13 20:27 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 0 Teknik
"Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig."

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

Att känna till lite om teknikens utveckling.
Hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. 
Förståelse för teknikens betydelse och hur teknik påverkar människan, miljön och samhället.
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar. 

Så här kommer vi att arbeta:

Genomgångar i klassrummet
Enskilt arbete och grupparbete
Diskussioner och samtal
Förklarande filmer och bilder

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

Genom att delta i diskussioner, laborationer och visa dina kunskaper och tankar i olika uppgifter.
Identifiera och ge förslag på lösning av behovet/problemet samt redovisa dina tankar med hjälp av skisser och text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: