Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma Åk 8 Geometri MD 3

Skapad 2020-12-13 21:06 i Olandsskolan Östhammar
Geometri Kap. 2 - Matematik Direkt 8
Grundskola 8 Matematik
Intresset för att studera geometriska figurer har sysselsatt matematiker i alla tider. De flesta geometriska begrepp som vi använder idag definierades för över 2000 år sedan i Euklides verk Elementa. Idag används kunskapen om geometriska former inom många yrkesområden. Arkitekter använder kunskapen när de planerar husbyggen och nya bostadsområden. Inom industrin är geometri viktigt för att tillverka lämpliga förpackningar som ska innehålla en viss volym. I det här avsnittet får du lära dig mer om två- och tredimensionella former och hur geometriska formler används för att lösa problem.

Innehåll

Kunskaper att uppnå:

Efter avslutat kapitel ska eleverna kunna:

 • beräkna omkrets och area av cirkel och cirkelsektor
 • beräkna volym och begränsningsytans area av en cylinder
 • beräkna volym av spetsiga kroppar och klot
 • omvandla enheter för sträcka, area och volym
 • använda kalkylblad och rita med kod

Så här kommer du att arbeta

 • Lärarledda genomgångar
 • Problemlösningar
 • Samtal och diskussioner i grupp/klass
 • Eget arbete under lektionstid
 • Eget arbete, hemma

Jag kommer att bedöma dig utifrån

 • Diskussioner enskilt och i klassen
 • Inlämningsuppgifter
 • Prov

BEGREPP ATT KUNNA:

 

Så här jobbar vi

 • Lärarledda genomgångar
 • Problemlösning
 • Samtal och diskussioner i klass
 • Eget arbete - enskilt och i grupp - lektionsti
 • Laborativt arbete
 • Förbereder oss inför matten genom att titta på filmerna

 

PLANERING

Cirkelns omkrets

Areaenheter

Area av stora områden

Cirkelns area

Cirkelbåge och cirkelsektor

Volym och volymenheter

Cylinderns volym/Olika kroppars volym

Begränsningsyta

Pyramid och kon

Klotets volym

Mer om area

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: